Rehabilitační oddělení Litomyšlské nemocnice poskytuje své služby pacientům po operačních výkonech, poúrazových stavech, mozkových příhodách a kraniotraumatech (úrazech hlavy), při neurologických onemocněních, revmatologických onemocněních, bolestech drobných i nosných kloubů pohybového aparátu, skoliózách páteře a jiných funkčních i strukturálních vadách pohybového aparátu. 

Terapie je na oddělení prováděna jak ambulantní formou, tak formou lůžkové rehabilitace. Oddělení disponuje vlastní lůžkovou stanicí s 20 lůžky pro akutní rehabilitační péči. Lůžkové oddělení je určeno zejména pacientům po cévních mozkových příhodách a po náhradách kloubů. Včasná rehabilitace přímo na lůžku je poskytována i na dalších odděleních nemocnice (zejména neurologie, ortopedie, interní oddělení, chirurgie, ARO, LDN). Máme moderní vybavení včetně roboticky asistované rehabilitace a poskytujeme široké spektrum služeb z oboru fyziatrie, fyzioterapie, ergoterapie.

Vedení a kancelář