Nemocnice Pardubického kraje, a.s. HTO Litomyšlská nemocnice Kyjevská 44, 532 03 Pardubice IČ:275 20 536

                                                                                                                         F_LIN_105_HTO  Verze:06                            

                  Žádanka na prenatální vyšetření

                                  Prim. MUDr. Fenclová Zdenka tel.461 655 430  laboratoř: 461 655 434, email:hto.lin@nempk.cz

 

Razítko odesílatele:

IČZ:

Odbornost:

Datum a hodina odběru:

Odebral, podpis:

Kolikáté těhotenství/týden těh.:

Počet porodů:

Počet potratů:

Transfuze:

Druh primárního vzorku:

Aplikace anti-D:

Typy odběrových zkumavek: K2EDTA = 1, sražená krev = 2

Dříve zjištěné protilátky u matky (jaké):

 

HON u novorozence v předchozí gravid.:  Ano / Ne

Příjmení a jméno:

Rodné číslo:

 

Datum narození:

Diagnóza:

 

 

Poj:

 

 

Adresa nebo jiný kontakt:

 

 

Imunohematologické vyšetření:

 

Typ zkumavky

 

 

KS (krevní skupina):

1

 

Screening nepravidelných protilátek

1

 

Chladové protilátky

1

 

 

Speciální vyšetření po zjištění pozitivity nepravidelných protilátek

(po domluvě doplní laboratoř):

 

 

Rh fenotyp

1

 

KELL systém

1

 

PAT

1

 

Identifikace protilátek

1

 

Titr protilátek

1

 

 

Sérologické vyšetření:

 

 

HIV comb Ab/Ag

2

 

HBsAg, anti-HBc

2

 

Syphylis ELISA specifické Ab, RPR nespecifické Ab

2

 

HCV comb Ab/Ag

2

V případě potřeby zajistíme konfirmační vyšetření.

 

 

                                                                                                                                      Strana 1/1