Hlášení patologického výsledku lékaři, který vyšetření požadoval

Vyšetření

Fyziologické rozmezí

 

Kdy hlásit

Poznámka

Krevní obraz NOVOROZENEC do 30 dnů věku

Leu

9,4 - 38 x 109/l

1  a  50 109/l

Hb

od 2. dne 150 - 235 g/l

90 g/l 270 g/l

0-1den:Fyz.r. 52-235

Trombo

217 -  553 x 109/l

< 50 x 109/l

 

Krevní obraz  DĚTI + DOSPĚLÍ

Leu

3,9 - 9,4 x 109/l

≤1,0  a  30 x109/l

Neu

2 – 7 x 109/l

≤ 0,5 x 109/l

 

Hb

128 - 168 g/l

≤ 70 g/l a ≥ 200 g/l nebo pokles o 50%

Trombo

139 - 409 x 109/l (dospělí)

≤ 20 x 109/l

 

 ≤ 80 x 109/l provést nátěr (MG) a ev. spočítat schistocyty!

³1000 x 109/l

RTC

25 – 100 x 109/l

Dospělí: 0 nebo > 150 x 109/l

Děti:  0 nebo > 150 x 109/l

Imunohematologie

SCREENING Ab

u gravidních

Negativní

Pozit. a titr 1.odběr:

Anti-D: 1:128

Anti-K: 1:8

Anti-?: 1:128

U opakovaných pozitivit hlásit event.i nárůst titru o 50%.

Screening Ab u příjemce

Negativní

POZITIVITA se nemusí hlásit, ale lékaři předat kartičku s aloprotilátkou.

Pozn. do komentáře k žádance zapsat: předána kartička.

PAT

 

Negativní

Novou pozitivitu

Důležité pro podezření na AIHA.

Koagulace

PT

 

Neléčený R 0,8-1,2

1,3 komentář

≥2,0 telefonicky

Pokud není j.cirhóza nebo opakovaně.

Léčený   INR 2,0-4,0

> 5,0 telefonicky

 

APTT

 

Neléčený R 0,8 - 1,2

 1,25 R +SFX+kom

2,0 R +SFX+kom      + telefonicky

ev. telef. hlásit pouze když se APTT SFX nezkrátí (SFX R ³1,4)

Léčený UFH: R 1,5 – 2,5

> 2,5

 

ATIII

 

80-120%

≤ 40%

 

FIBRINOGEN

 

2-4 g/l

≤ 0,8 g/l

D-Di

 

0-0,5 mg/l

≥ 4 mg/l

 

Fibrinové monomery

Negativní

Pozitivní

 

PROTEIN C

 

70-130%

≤ 40%

Při léčbě sepse.

FVIII

 

70-200%

≤ 20%

 

HIT

 

Negativní

Pozitivita

 

Dabigatran

2x150 denně: 0,11-0,28U

2x110 denně: 0,08-0,2U

0,28 ug/ml

0,2 ug/ml

Nevíme-li přesnou dávku,vkládáme všechny tři komentáře.

Morfologie

Přítomnost: blastů, leukemických promyelocytů, parazitů,

                   schistocytů ≥10/1000ery, event. u transplantovaných ≥40/1000ery