Laboratorní příručka oddělení HTO Litomyšlské nemocnice

 

Obsah laboratorní příručky:

 

A: Předmluva a identifikační údaje:

Rozdělení laboratoře HTO dle druhů vyšetření:

 

B: Manuál pro odběry primárních vzorků:

b 1. Základní informace

b 2. Žádanky 

b 3. Označení biologického materiálu

b 4. Vyjimky při vyplňování žádanek a značení biologického materiálu

b 5. Správný odběr a transport vzorků:

           Správný odběr vzorků na koagulační vyšetření

           Správný odběr vzorků na vyšetření antiagregační léčby

           Správný odběr vzorků na hematologické vyšetření  KO + DIF + RTC

           Správný odběr vzorků na imunohematologická vyšetření

           Správný odběr vzorků na vyšetření infekčních markerů

 

C: Preanalytické procesy v laboratoři

c 1. Příjem žádanek a vzorků

c 2. Identifikace materiálů

c 3. Kritéria pro odmítnutí vzorků 

c 4. Způsob zadání vyšetření: viz kapitola E: Seznam metod, způsob zadávání a doba odezvy

c 5. Alikvotace v laboratoři

 

D: Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

d 1. Vydávání a hlášení výsledků v kritických intervalech

d 2. Informace o vydávání výsledků

d 3. Postup pro uchovávání záznamů, jejichž součástí jsou doby archivace výsledků      

d 4. Vydávání výsledků pacientům

 

E: Seznam metod, způsob zadávání a doba odezvy

 

F: Seznam fyziologických mezí

 

G: Metody prováděné v laboratořích HTO

 

 

 

A: Předmluva a identifikační údaje:

 

K dosažení správných výsledků vyšetření je potřebná vzájemná spolupráce všech zúčastněných stran.   

 

Rozdělení laboratoře HTO dle druhů vyšetření:

 

 

 

Identifikace laboratoře a důležité údaje

 

Název organizace

Nemocnice Pardubického kraje a.s. Litomyšlská nemocnice

Identifikační údaje

IČO-00193861,  IČP-68002000

Typ organizace

a.s.

Statutární zástupce organizace

MUDr. Zdenka Fenclová

Adresa

J. E. Purkyně 652, 57001 Litomyšl

Název laboratoře

Laboratoř HTO Litomyšlské nemocnice

Identifikační údaje

IČP-68002334

Adresa

J. E. Purkyně 652, 57014 Litomyšl

Umístění

Přízemní část monobloku, budova P

Okruh působnosti laboratoře

Pro akutní a neakutní lůžkovou péči, pro ambulantní zařízení, pro transfuzní oddělení

Vedoucí klinické laboratoře

RNDr. Iva Petrová

Vedoucí laborantka

Blanka Preisslerová

Lékařský garant odbornosti 222,818

Prim. MUDr  Z.Fenclová a  MUDr. Simona Leníčková

Analytický garant odbornosti 222,818

RNDr. Iva Petrová

Základní údaje o laboratoři HTO nemocnice v Litomyšli

461655430

Prim. MUDr. Zdenka Fenclová (konziliární služby)

e-mail

            zdenka.fenclova@nempk.cz

461655430

Zástupce primáře MUDr. Simona Leníčková (konziliární služby)

e-mail

              Simona.lenickova@nempk.cz

461655447

Vedoucí klinických laboratoří RNDr. Iva Petrová

e-mail

              iva.petrova@nempk.cz

461655447

Kvalifikovaná osoba Mgr. Nikola Fučíková

e-mail

              nikola.fucikova@nempk.cz

461655431

Vedoucí laborantka Blanka Preisslerová

e-mail

              blanka.preisslerova@nempk.cz

461655432

Hematologická laboratoř

461655433

Koagulační laboratoř a vyšetření antiagregační léčby

461655434

Imunohematologická laboratoř, zkouška kompatibility

461655438

Pohotovostní služba

461655444

Tel/fax