C: Preanalytické procesy v laboratoři

 

c 1. Příjem žádanek a vzorků:

Předání biologického materiálu v hematologické laboratoři Litomyšlské nemocnice budova „P“ přízemí:

c 2. Identifikace materiálu:

c 3. Kritéria pro odmítnutí vzorku: 

 

c 4. Způsob zadání vyšetření: uvedeno v oddíle F: Metody prováděné v laboratořích  HTO

Vyšetření lze zadat na R (rutina) nebo na S (statim). Některá vyšetření nejsou statimová a je možné je zadat pouze na R.  PD znamená zadání po domluvě s lékařem nebo ambulantní sestrou hematologické ambulance.

 

c 5. Alikvotace v laboratoři:

Vzorky jsou v laboratoři přijaty v LIS do rozpracovaných žádanek a označeny štítkem s čárovým kódem (laboratorní číslo) a údaji pacienta (jméno, příjmení a RČ).

Pokud je nutné u některé metody připravit ze vzorku alikvoty (rozdělení vzorku do více zkumavek), vždy se tyto alikvoty označí stejně jako původní vzorek.

Materiál (plazma, sérum, plná krev) připravený pro jiná vyšetření prováděná na jiném pracovišti je uchováván ve formě primárního vzorku nebo alikvotu při požadované teplotě dle požadavků na analýzu (laboratorní teplota, chlazený při 2 - 6 °C, mražený při -19 °C apod) a příslušně označen (jméno pacienta, datum odběru, požadované vyšetření). Správné odeslání materiálu viz Transport biologického materiálu