D: Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

 

d 1. Vydávání a hlášení výsledků v kritických intervalech:

VIZ: Vydávání výsledků v laboratořích HTO a Hlášení patologických výsledků - výrazně patologické, neočekávané nebo neobvyklé nálezy se telefonicky oznamují bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu či zda byl požadavek zadán tzv. interní cestou (prostřednictvím NIS) nebo externě. Současně se provede zápis o hlášení do komentáře k příslušnému výsledku.  

 

d 2. Informace o vydávání výsledků:

Výsledky vyšetření jsou zasílány na cílová pracoviště:

ü  Prostřednictvím NIS (lze použít pouze u interně zadaných požadavků).

ü  Svozem (pro externě zadané požadavky).

ü  Elektronicky

ü  Poštou.

Telefonické hlášení výsledků:

U externě zadaných požadavků (výsledek nelze poslat prostřednictvím NIS) se výsledky vyšetření provedených ve statimovém režimu hlásí telefonicky, a to do 1 hodiny od přijetí vzorku. (Do komentáře k výsledku se zapíše datum a čas, komu hlásil a jméno pracovníka laboratoře, který výsledek hlásil). 

 

D 3. Postup pro uchovávání záznamů, jejichž součástí jsou doby archivace výsledků vyšetření:

Postup pro uchovávání záznamů v HTO Litomyšlské nemocnice je popsán v Seznam záznamů na HTO. Záznamy výsledků jsou uchovány v LIS – archiv, kde je možné je vyhledat dle RČ pacienta. Dále jsou všechny výsledky ukládány v elektronické podobě (denní knihy výsledků).

Doba uchování tištěných záznamů je dána v aktuální verzi Řádu řízené dokumentace NPK.

 

d 4. Vydávání výsledků pacientům event. jimi pověřeným zástupcům:

Pacientům se výsledek vydá po ověření jejich totožnosti (OP, pas, ŘP), jejich zákonným zástupcům na základě předložení plné moci, rodného listu, OP, pasu, příp. kartičky pojišťovny. Záznam o tom se provede na  formulář: Výdej výsledků

Výsledky rodinným příslušníkům se z laboratoře nesdělují, jedině je-li předem stanoveno (při odběru vzorku) heslo.

Výsledek je opatřen elektronickým podpisem vydávající osoby.