Koagulační vyšetření

 

 

Hematologická vyšetření

 

 

 

 

Imunohematologická vyšetření

 

 

Vyšetření infekčních markerů

 

 

 

 

Hematologická ambulance – ambulantní odběr a vyšetření

Punkce kostní dřeně

PD

Punkce uzliny tenkou jehlou

PD

Trepanobiopsie

PD

Vyšetření krvácivosti dle Ivyho

 

 

 

R

 

 

Vysvětlivky zkratek:

R

Rutina

S

Statim

PD

Po domluvě

LA/APA

LA: Lupus anticoagulans

APA: antifosfolipidové protilátky

UFH

Heparin

LMWH

Nízkomolekulární heparin

HMWK

Vysokomolekulární kininogen