G:Metody prováděné v laboratořích HTO

Koagulační   vyšetření

Protrombinový test PT (Ratio,INR)

PT = Quickův test: je vyšetření vnější cesty aktivace přeměny protrombinu na trombin. Zachycuje tyto složky koagulačního systému: faktory II, V, VII, X a fibrinogen. Používá se také pro kontrolu orální antikoagulační léčby (kumariny) - INR.

Způsob zadání:

Rutina/Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka: podrobně viz odd.F

Neléčení pacienti: 0,8-1,2 Ratio

Léčení pacienti (kumariny): 2,0-4,0 INR (nebo speciální rozmezí)       

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

6 hodin

Příprava pacienta:

 

Pro běžné vyšetření žádná.

 Pro kontrolu antikoagulační léčby: 3-4 dny po zahájení léčby a   následné  kontroly 1x za měsíc nebo dle potřeby.

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek – tj. odběr ze stejné paže při podání infuze.

Skladování vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy jsou skladovány 6 hodin po centrifugaci. Do této doby je možné požádat o dodatečné analýzy. 

APTT - Aktivovaný parciální tromboplastinový test  - test s vysokou citlivostí k LA/APA

  • Je vyšetření vnitřní cesty aktivace přeměny protrombinu na trombin. Zachycuje tyto složky koagulačního systému: faktory II, V, VIII, IX, X, XI, XII, fibrinogen, prekalikrein a HMWK.
  • Patří k základním koagulačním vyšetřením.
  • Používá se také pro monitorování antikoagulační léčby hepariny UFH.

Způsob zadání:

Rutina/Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka: podrobně viz odd.F

R APTT (R= čas vyšetření pacienta/čas kontroly) bez léčby: 0,8 -1,2

R APTT s léčbou UFH: 1,5 – 2,5

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

Pro běžné vyšetření 4 hodiny

Pro monitorování heparinové  UFH léčby 2 hodiny

Příprava pacienta před odběrem:

 

Pro běžné vyšetření žádná.

Pro monitorování po podání heparinu UFH: i.v. ihned, při s.c. za 20-60 minut.

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj.odběr ze stejné paže při podání infuze.

Skladování vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy jsou skladovány 4 hodiny po centrifugaci. Do této doby je možné požádat o dodatečné analýzy. Pro monitorování heparinové UFH léčby do 2 hodin po centrifugaci. 

APTT SFX - Aktivovaný parciální tromboplastinový test necitlivý na LA/APA

Je vyšetření vnitřní cesty aktivace přeměny protrombinu na trombin s nízkou citlivostí na LA/APA. Zachycuje tyto složky koagulačního systému: faktory II, V, VIII, IX, X, XI, XII, fibrinogen, prekalikrein a HMWK.

Vyšetření APTT SFX slouží jako rychlý orientační test k detekci LA/APA. Je-li prodlouženo základní APTT přidá laboratoř tento test a vydá výsledky s komentářem. Je-li tímto testem suspektně potvrzena přítomnost LA/APA je vhodné u pacienta doplnit imunologické vyšetření k potvrzení přítomnosti LA/APA (ev. konzultovat v hematologické ambulanci).

Způsob zadání:

Rutina/Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka: podrobně viz odd.F

R APTT (R= čas vyšetření pacienta/čas kontroly) bez léčby: 0,8 -1,2

R APTT s léčbou UFH: 1,5 – 2,5

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

Pro běžné vyšetření 4 hodiny

Pro monitorování heparinové  UFH léčby 2 hodiny

Příprava pacienta před odběrem:

 

Pro běžné vyšetření žádná.

Pro monitorování po podání heparinu UFH: i.v. ihned, s.c. za 20-60 minut.

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze.

Skladování vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy jsou skladovány 4 hodiny po centrifugaci. Do této doby je možné požádat o dodatečné analýzy. Pro monitorování heparinové UFH léčby do 2 hodin po centrifugaci. 

AT – Antitrombin - chromogenní metodou

    AT je nejúčinnější inhibitor hemostázy - pro neutralizaci účinku trombinu, FXa a FIXa. 

Způsob zadání:

Rutina/Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka: podrobně viz odd.F

Funkční aktivita: 80-120 %

Koncentrace v plazmě: 0,1-0,25 g/l

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

4 hodiny

Příprava pacienta:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze, ikterická plazma (falešně snižuje hodnotu AT). 

Skladování vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy jsou skladovány 4 hodiny po centrifugaci. Do této doby je možné požádat o dodatečné analýzy. 

Fibrinogen – metodou dle Clause

  Fibrinogen je bílkovina, která se chová v rámci koagulačního a fibrinolytického procesu

  jako substrát.

Způsob zadání:

Rutina/Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka:

podrobně viz oddíl F

2-4 g/l

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

4 hodiny

Příprava pacienta:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze, zánětlivá reakce a nádorové onemocnění: falešně zvyšují hodnotu fibrinogenu.

Skladování vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy jsou skladovány 4 hodiny po centrifugaci. Do této doby je možné požádat o dodatečné analýzy.

 

 

 

D-Dimer

D-Dimer je konečný produkt rozkladu fibrinu. Jeho hladina odráží fibrinolytickou aktivitu v procesu aktivace koagulace. Vyskytuje se při DIC, trombóze a jiné aktivaci koagulace (pooperační období, rakovina, krvácení, vážné infekce). 

Způsob zadání:

Rutina/Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka:

Do 0,0-0,5 mg/l (ve starším věku a v těhotenství mohou být i mírně vyšší)

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

4 hodiny

Příprava pacienta:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze, lipemie: silně chylózní plazma falešně snižuje hodnotu D-dimeru. Revmatoidní faktor nad 1400 IU/ml falešně zvyšuje hodnotu D-dimerů.  Tato a případné jiné interference (bilirubin, triglyceridy, hemoglobin) mohou být eliminovány referenční metodou D-dimer VIDAS v ÚHKT Praha.

Skladování vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy jsou skladovány 4 hodiny po centrifugaci. Do této doby je možné požádat o dodatečné analýzy. 

APC Rezistence

    Rezistence na aktivovaný protein C představuje nedostatečnou nebo vůbec žádnou odpověď na protein C. Může být vyvolána jednobodovou mutací pro koagulační faktor V (Leidenská mutace, Cambridge mutace) nebo jiným postižením - dnes neznámým defektem.  

Způsob zadání:

Rutina (lépe PD)

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka:

2,61-3,32 R

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

4 hodiny, (zmražená -35 °C 1 měsíc)

Doba vyšetření:

 Vyšetřuje se v sérii vzorků 1x za měsíc.

Příprava pacienta:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze, zánětlivá reakce, akutní trombóza, těhotenství, antikoagulační léčba, těžší jaterní poškození.

Skladování  vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy (pokud nepřišly v den analýzy) jsou skladovány zmražené při -35 °C max. 1měsíc. Po rozmražení jsou použity k vyšetření APC-R.      

Protein C 

  „Systém Proteinu C“, který je tvořen Proteinem C, Proteinem S a trombomodulinem je 

   společně s AT a TFPI nejúčinnějším inhibičním systémem hemostázy. 

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka: podrobně viz odd.F

Funkční aktivita: 70-130%

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

4 hodiny, (zmražená -35 °C 1 měsíc)

Doba vyšetření:

 Vyšetřuje se v sérii vzorků 1x za měsíc.

Příprava pacienta:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze, zánětlivá reakce, akutní trombóza, těhotenství, antikoagulační terapie - kumariny. 

Skladování  vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy jsou skladovány zmražené při -35 °C max. 1 měsíc. Po rozmražení jsou použity k vyšetření Proteinu C.     

Protein S 

  Je kofaktorem aktivovaného Proteinu C. Vrozený či získaný nedostatek Proteinu S zvyšuje riziko tromboembolismu tím, že snižuje antikoagulační potenciál krve. Může být příčinou opakovaných trombotických epizod.  

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka:

Funkční aktivita: 65-130%

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

4 hodiny, (zmražená -35°C 1 měsíc)

Doba vyšetření:

 Vyšetřuje se v sérii vzorků 1x za měsíc.

Příprava pacienta:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze, zánětlivá reakce, akutní trombóza, těhotenství, antikoagulační terapie - kumariny.  

Skladování  vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy jsou skladovány zmražené při -35°C max.1 měsíc. Po rozmražení jsou použity k vyšetření Proteinu S.      

Faktor VIII 

  FVIII je jeden z faktorů krevního srážení tzv. vnitřní koagulační cesty. Je to plazmatický glykoprotein. Jeho nedostatek může vést k těžkému krvácivému defektu – hemofilii A, která může být vrozená nebo získaná (při specifickém inhibitoru FVIII).

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka: podrobně viz odd.F

Funkční aktivita: 70-200%

 

 

 

 

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Stabilita plazmy:

 

4 hodiny, (zmražená -35°C 1 měsíc)

Doba vyšetření:

 Vyšetřuje se v sérii vzorků 1x za měsíc.

Příprava pacienta:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze, zánětlivá reakce, akutní trombóza, těhotenství.

Skladování  vzorků a dodatečné analýzy:

 

Vzorky plazmy jsou skladovány zmražené při -35°C max. 1 měsíc.

Po rozmražení jsou použity k vyšetření FVIII.     

Stanovení Anti-Xa – monitorace léčby LMWH (CLEXAN, ZIBOR, FRAXIPARIN) 

 Tento test slouží k determinaci účinku LMWH. Optimální je stanovení 4 hodiny (+-1h) po podání. Vyšetření mimo toto časové rozmezí nemá žádnou vypovídající hodnotu o účinnosti antikoagulační léčby.

Způsob zadání:

Rutina /Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Fyziologické meze a jednotka:

Profylakticky účinná dávka: 0,2-0,4 IU/ml

Terapeutická dávka: 0,5-1,0 IU/ml (event. 0,5-1,2 IU/ml–Clexan)

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací do 1 hodiny po odběru  15min/2700g/4000ot.

Stabilita plazmy:

 

2 hodiny  

Příprava pacienta:

 

 Odběr vzorku 4 hodiny (+-1h) po aplikaci LMWH

 

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze.

Skladování  vzorků a dodatečné analýzy:

Z takto odebraného vzorku mohou být vyšetřeny i běžné koagulační vyšetření (PT, APTT, FIBR, ATIII, D-Di).     

Tromboplastinový test PT (INR) – rychlé stanovení na CoaguCheck XS

Používá se pro kontrolu orální antikoagulační léčby (kumariny).

Pro kontrolu antikoagulační léčby se může přístroj a potřebné reagencie pacientovi zapůjčit a ten pak při samovyšetřování postupuje dle instrukcí v návodu a dle doporučení lékaře.

Způsob zadání:

PD

Fyziologické meze a jednotka:

 Léčení pacienti (kumariny): 2,0-4,0 INR (nebo speciální rozmezí)

Správný odběr a stabilita vzorku:

 

Pomocí speciálního pera se provede vpich do bříška prstu a kapka krve se přenese na reakční políčko vyšetřovacího stripu.

Materiál:

Plná krev

Doba vyšetření:

10 minut

Příprava pacienta:

 

 Pro kontrolu antikoagulační léčby (INR)-  k monitorování  

  hladiny léku – použití je vhodné u pacientů s již stabilizovanou léčbou

  (na doporučení lékaře).

Omezení:

 

 Neprovádíme u pacientů, kteří nemají stabilizovanou léčbu. 

 

 

PRADAXA  (vyšetření antikoagulační léčby inhibitorem trombinu = Dabigatran)

Způsob zadání:

R

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Materiál:

Citrátová plazma (získaná centrifugací 15min/2700g/4000ot)

Doba vyšetření:

1h

Příprava pacienta před odběrem:

 

Nejlépe vyšetřit na počátku léčby, a to 12 h po podání léku poprvé, a 2 h po podání léku podruhé.

Omezení:

 

Nedostatečný objem vzorku, hemolýza, aktivovaná koagulace 

při nesprávném odběru, sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze.

Skladování  vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky plazmy jsou skladovány 4 hodiny po centrifugaci. Do této doby je možné požádat o dodatečné analýzy.