Hematologická   vyšetření

 

Vyšetření krevního obrazu (KO/KOD)

 

Vyšetření je provedeno na hematologickém analyzátoru. V některých případech (patologické výsledky) provedeme doordinaci morfologického vyšetření v panopticky obarveném nátěru, tj. mikroskopické vyhodnocení morfologie krevních elementů.

KOD je zkratka pro zadání: krevní obraz + 6-ti populační diferenciální rozpočet leukocytů (tj. včetně absolutní a relativní hodnoty nezralých granulocytů) 

Zkratka KO: krevní obraz bez diferenciálního rozpočtu leukocytů.

      U některých pacientů může K2(3)EDTA způsobit tvorbu trombocytárních shluků a naměřená  

      hodnota počtu trombocytů neodpovídá skutečnosti – je falešně snížená. V takových případech            

      se odběr  provede do speciální zkumavky  (Sarstedt TROMBOEXACT, Kalium-EDTA 5x   

      promíchat) Takto odebraný  vzorek slouží  pouze k vyšetření počtu trombocytů. 

Způsob zadání:

Rutina/Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Materiál:

Plná nesrážlivá krev (EDTA)

Fyziologické meze a jednotka: 

Podrobně viz odd.F Normální a patologické (L a H) hodnoty jsou označeny na výsledkovém listu a je zohledněn věk a  pohlaví.

Příprava pacienta před odběrem:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze, relativní polyglobulie (dehydratace), relativní anémie (diluční). 

       Vyšetření počtu trombocytů s vyloučením vlivu K2(3) EDTA (TROMBOEXACT)

 

Způsob zadání:

Rutina

Fyziologické meze a jednotka: podrobně viz odd.F

150 - 400 x 109/l

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Speciální zkumavka Sarstedt - tromboexact - 2,7ml, dodržet množství dané pro použitý odběrový systém, po odběru alespoň 5x pomalu promíchat.  Stabilita vzorku 5 hodin.

Materiál:

Plná nesrážlivá krev (EDTA)

Příprava pacienta před odběrem:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze, relativní polyglobulie (dehydratace), relativní anémie (diluční). 

Vyšetření počtu retikulocytů (RTC)

Retikulocyt je mladá červená krvinka bez jádra, která ještě obsahuje zbytky RNA. Počet retikulocytů v obvodové krvi informuje o funkčnosti a intenzitě krvetvorby, a to červené krevní řady.

Při vyšetření retikulocytů vydáváme i hodnoty aktivity erytropoézy (RET-HE).

Vyšetření RTC laboratoř doordinuje při poklesu HGB < 80g/l a při vyšetření PLT optickou metodou.

Způsob zadání:

Rutina/Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Materiál:

Plná nesrážlivá krev (EDTA)

Fyziologické meze a jednotka: podrobně viz odd.F

Relativní počet:  0,5-2,5 % (tj. 5-25 RTC na 1000 erytrocytů)

Absolutní počet: 25-100 x 109/l

Příprava pacienta před odběrem:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze. 

Vyšetření počtu schistocytů

Schistocyt je útržek erytrocytu tvaru helmice či prasklé vaječné skořápky. Vzniká přetržením erytrocytu na fibrinových vláknech. Schistocyty se vyskytují u mikroangiopatie, kdy dochází k tvorbě mikrosraženin v oběhovém systému, ve vlásečnicích.   Např. TTP, DIC, HUS.

Způsob zadání:

Rutina/Statim

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“, stejně jako na vyšetření KO

Materiál:

Plná nesrážlivá krev (EDTA)

Fyziologické meze a jednotka:

0,000 – 0,005 (tj. do 5-ti schistocytů na 1000 erytrocytů)

Příprava pacienta před odběrem:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze. 

Morfologické (mikroskopické) vyšetření periferní krve.

Hodnocení krevních elementů bílé řady, červené řady a trombocytů, zjišťuje se přítomnost různých vývojových stádií či jiných abnormalit v panopticky obarveném krevním nátěru.

 

Pokud jsou při vyšetření KO shledány abnormality ve výsledku, laboratoř doordinuje morfologické vyšetření.

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“, stejně jako na vyšetření KO

Materiál:

Plná nesrážlivá krev (EDTA)

Fyziologické meze a jednotka (v abs. počtech):

 

podrobně viz odd.F

Neutrofilní tyče:           0,05-0,15 x109/l

Neutrofilní segmenty:  2,5-5,9 x 109/l

Eosinofilní segmenty:  0,03-0,35 x 109/l

Bazofilní segmenty:     0,00-0,015 x 109/l

Lymfocyty:                   1,25-3,10 x 109/l

Monocyty:                    0,15-0,85 x 109/l

Příprava pacienta před odběrem:

 

 Žádná

 

Omezení:

 

Sražený vzorek, naředěný vzorek- tj. odběr ze stejné paže při podání infuze.

Morfologické (mikroskopické) vyšetření kostní dřeně.

Zjišťuje se zastoupení jednotlivých krevních jaderných buněk v kostní dřeni a zároveň přítomnost zásobního železa.  Kostní dřeň se získává aspirační punkcí hrudní kosti nebo kyčelní kosti.

U dětí do 2 let se punkce provádí v horní třetině holeně. 

 

 

Způsob zadání:

Rutina

Fyziologické meze (relativní počty):

Červená řada:               0,15-0,38

Granulocytární řada:     0,50-0,70

Lymforetikulární řada:   0,05-0,15 

Správný odběr:

 

Odběr provádí lékař speciální odběrovou soupravou. Asistující laborantka či sestra provede ihned po odběru nátěry aspirátu na podložní sklíčka (nejméně 6 nátěrů).  

Stabilita vzorku po odběru:

Nátěry bez fixace jsou stabilní 1 hodinu – do uplynutí této doby je potřeba dodat nátěry k fixaci a obarvení do hematologické laboratoře. 

Materiál:

Nátěr aspirátu na podložním sklíčku (alespoň 6 sklíček).

Příprava pacienta před odběrem:

 

Informovaný souhlas se zdravotní službou: Punkce kostní dřeně,   Biopsie kostní dřeně.

Omezení:

 

Větší příměs periferní krve, suchá punkce při fibrotizaci kostní dřeně.

Žádanka:

Pacienta nejlépe objednat do hematologické ambulance, kde může být výkon po posouzení lékařem proveden.

Rychlost sedimentace červených krvinek

Slouží jako hrubý ukazatel chorobných procesů v lidském těle. Je ovlivněna hustotou a velikostí erytrocytů a také hustotou plazmy.

 

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků

Materiál:

Plná citrátová krev

Fyziologické meze a jednotka:

Ženy: do 50 let: 3-21mm/1hod        nad 50 let: 3-30mm/1hod

                          7-48mm/2hod                          7-55mm/2hod

Muži: do 50 let: 2-15mm/1hod        nad 50 let:  2-20mm/1hod

                          2-20mm/2hod                          4-40mm/2hod

Příprava pacienta před odběrem:

 

Žádná

 

Omezení:

 

Žádné

Skladování  vzorků a

dodatečné analýzy:

Vzorky  jsou skladovány 5 hodin.  Dodatečné analýzy se z takto odebraného materiálu neprovádějí.

 

 

Hrudní punktát a event. břišní punktát

Cytologické vyšetření buněk v punktátu.

 

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr:

 

Při punkci hrudní/břišní dutiny odběr vzorku na cytologické vyšetření do K2(3)EDTA 4 ml.

 

Materiál:

Punktát v K2(3)EDTA

Příprava pacienta před odběrem:

 

 Viz příprava pacienta před punkcí hrudní/ břišní dutiny

 

Omezení:

 

 Žádné

Transport:

Při teplotě 15-25 °C dodat do laboratoře do 2 hodin po odběru.  

Skladování  vzorků a dodatečné analýzy:

Vzorky  jsou skladovány 5 hodin.  Dodatečné analýzy se z takto odebraného materiálu neprovádějí.