Infekční  markery

 

Níže uvedené infekční markery vyšetřujeme pouze jako screeningové vyšetření u dárců krve, prenatální poradny.  Při reaktivním výsledku vyšetření je zajištěna konfirmace v příslušné referenční laboratoři SZÚ.

 

HCV Ag/Ab (kombinovaný test na vyš. antigenu i protilátek)

HCV Ag-Ab ULTRA je imunoenzymatický test k průkazu infekce HCV založený na detekci protilátek  a antigenu HCV v lidském séru nebo plazmě. Svou citlivostí a možností záchytu protilátek i antigenu hepatitidy C zkracuje toto vyšetření „imunologické okno“ pacienta.

 

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Materiál:

Sérum nebo plazma (EDTA, heparin…)

Doba vyšetření:

4 hodiny (vyšetření v laboratoři HTO je prováděno v sérii vzorků 2x v týdnu –  úterý a pátek).

Příprava pacienta před odběrem:

 

Žádná

 

Omezení:

 

Lipemické, hemolytické či kontaminované sérum.

HBsAg

MONOLISA HBsAg je test založený na technice jednokrokové enzymové imunoanalýzy „sandwichového typu“, určený ke stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg) v lidském séru nebo plazmě.   

 

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Materiál:

Sérum nebo plazma (EDTA, heparin…)

Doba vyšetření:

4 hodiny (vyšetření v laboratoři HTO je prováděno v sérii vzorků    2x v týdnu – úterý a pátek).

Příprava pacienta před odběrem:

 

Žádná

 

Omezení:

 

Lipemické, hemolytické či kontaminované sérum.

HIV Ag/Ab (kombinovaný test na vyš. antigenu i protilátek)

Genscreen Ultra HIV Ag-Ab je imunoenzymatický kombinovaný test k průkazu infekce HIV založený na detekci protilátek a antigenu (HIV1 a HIV2) v lidském séru nebo plazmě.

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Materiál:

Sérum nebo plazma (EDTA, heparin…)

Doba vyšetření:

4 hodiny (vyšetření v laboratoři HTO je prováděno v sérii vzorků    2x v týdnu – úterý a pátek).

Příprava pacienta před odběrem:

 

Žádná

 

Omezení:

 

Lipemické, hemolytické či kontaminované sérum.

Anti – Syphilis EIA Total– vyšetření specifických protilátek IgG i IgM

Syphilis je chronické infekční onemocnění způsobené infekcí spirochétou Treponema pallidum. Test Syphilis total antibody EIA je test pro screeningové vyšetření, který prokazuje specifické antitreponemové protilátky v krvi. 

 

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Materiál:

Sérum nebo plazma (EDTA, heparin…)

Doba vyšetření:

4 hodiny (vyšetření v laboratoři HTO je prováděno v sérii vzorků    2x v týdnu – úterý a pátek).

Příprava pacienta před odběrem:

 

Žádná

 

Omezení:

 

Lipemické, hemolytické či kontaminované sérum.

Anti – Syphilis RPR – vyšetření nespecifických protilátek

IMMUTREP RPR je flokulační netreponemový test. Tento test provádíme pouze u prenatální poradny.

Způsob zadání:

Rutina

Správný odběr, stabilita a transport vzorku:

Viz B „Manuál pro odběry primárních vzorků“

Materiál:

Sérum nebo plazma (EDTA, heparin…)

Doba vyšetření:

30 minut (vyšetření v laboratoři HTO je prováděno v sérii vzorků, 2x v týdnu, úterý a pátek).

Příprava pacienta před odběrem:

 

Žádná

 

Omezení:

 

 

 

Lipemické, hemolytické či kontaminované sérum.