LogoLNnove

 

Kontakty na oddělení HTO

 

Primář: +420 461 655 430

Vedoucí laborantka: +420 461 655 431

Příjem vzorků: +420 461 655 439

Pohotovostní služba: +420 465 655 438

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

 

HEMATOLOGOCKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

Primář MUDr. Zdenka Fenclová

 

orange_kostka

Obsah ,předmluva a identifikační údaje

 

 

 Seznam metod, způsob zadávání a čas odezvy

 

orange_kostka

 

 

 

orange_kostka

 Manuál pro odběry primárních vzorků

-       základní informace,

-       požadavkové listy,

-       označení biologického materiálu,

-       výjimky při vyplňování žádanky a označení materiálu,

-       správný odběr a transport vzorků.

 

 Seznam fyziologických mezí

 

orange_kostka

 

 

 

orange_kostka

 Preanalytické procesy v laboratoři

-       příjem žádanek a vzorků,

-       identifikace materiálu,

-       kritéria pro odmítnutí vzorků (neshody),

-       způsob vydávání výsledků,

-       alikvotace v laboratoři.

 

 Metody prováděné v laboratořích HTO

-       koagulační vyšetření,

-       hematologické vyšetření,

-       imunohematologické vyšetření,

-       vyšetření infekčních markerů.

orange_kostka

 

 

 

orange_kostka

 Vydávání výsledků a komunikace s laboratoř

-       vydávání a hlášení výsledků v kritických intervalech,

-       informace o vydávání výsledků, i pacientům

-       uchovávání záznamů, jejichž součástí jsou doby archivace výsledků vyšetření.

 

 

orange_kostka

 

Verze 03/2022, platnost od 23. 8. 2022

Zpracoval: Mgr. N. Fučíková; Kontroloval: Mgr. N. Fučíková; Schválil: MUDr. Z. Fenclová

Vytvořeno pomocí programu SLP® verze 02.79.01 - datum generování hypertextu 24. 8.2 022, revize ročně.