Děkujeme našim sestřičkám za jejich obětavou práci

Děkujeme našim sestřičkám za jejich obětavou práci
12. května 2023
V den výročí narozenin zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové, tedy 12. května, se každoročně slaví Mezinárodní den sester. Obětavé práce zdravotních sestřiček si vážíme i v Nemocnici Pardubického kraje. Sestry a ostatní zdravotnický personál stojí vždy v centru dění poskytování péče, protože role každého jednotlivého člena ošetřovatelského týmu je v systému zdravotní péče nezastupitelná a významná.

Rádi bychom všem nelékařským zdravotnickým profesím popřáli k dnešnímu svátku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti nejenom v pracovním, ale i v osobním životě. Vaší náročné práce si velmi vážíme!

Kolektiv vedení Nemocnice Pardubického kraje a jednotlivých nemocnic

 


Srdcem i hlavou: Pro náročnou práci sestry je třeba mít předpoklady, shoduje se management ošetřovatelské péče NPK

„Chtěl bych vyjádřit úctu a poděkování za to, jakým způsobem sestry odvádí svou náročnou práci,“ řekl manažer ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Oldřich Hošek, který zároveň působí jako vrchní sestra na oddělení klinické a radiační onkologie Pardubické nemocnice. „Sestře v jakémkoliv oboru by rozhodně neměla chybět empatie, schopnost naslouchat, trpělivost a srdečnost,“ dodal Oldřich Hošek.

„V sestře by se jistě mělo snoubit a také snoubí více důležitých vlastností a schopností, aby mohla pečovat o pacienta komplexně a zohlednit jeho individuální potřeby. Nejlépe to vystihnu slovy, že musí vykonávat svou profesi hlavou i srdcem, tedy být nejenom odborně zdatný profesionál, ale stejně tak musí mít lidský přístup s dávkou trpělivosti a pokory. Pak je to skvělé,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice Marketa Nemšovská.

„Sestrám by neměly chybět velkorysost, nadhled a komunikační zdatnosti. Důležité je, aby v životě našly správnou rovnováhu, aby dokázaly s láskou vykonávat své povolání, ale pak přišly domů s čistou hlavou,“ poznamenala náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice Hana Maršíková.

Humor pomáhá zvládat stres

„Z mnoha vlastností a schopností, které by měla sestra mít, bych vybrala dvě vlastnosti. Tou první je empatie, díky níž podle mě vzniká mezi sestrou a pacientem určitý vztah. Tím se zvyšuje stupeň spolupráce a důvěry mezi oběma. Tou druhou je smysl pro humor. Ten pomáhá pacientům zvládnout nelehké období nemoci. Sestrám může pomoci v odreagování ze stresu a náročné práce. Myslím si, že v každém kolektivu by měl být smíšek, který dovede v kolektivu snížit napětí a navozovat milou a přátelskou atmosféru,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Svitavské nemocnice Pavla Angelová.

„Všem svým kolegům a kolegyním bych chtěla poděkovat za jejich práci, které si nesmírně vážím. Práci, v níž zažijí mnoho náročných chvil a které obětují mnohdy i svůj volný čas, ale přesto se dovedou usmát a pracovat s nasazením,“ podotkla Pavla Angelová. „Moc nám všem také přeji, aby naše profese získala ve společnosti větší uznání a prestiž a do budoucna více nových kolegů,“ doplnila náměstkyně ošetřovatelské péče Svitavské nemocnice.

„Během svého působení v ošetřovatelství vidím mnoho změn. Dříve se objevovaly na pozicích nelékařských zdravotnických pracovníků takřka výhradně ženy. Dnes v nich začínají ve větší míře působit i muži, za což jsme velmi rádi a doufáme, že se mezi námi cítí dobře,“ dodala Pavla Angelová.

„Každá profese ve zdravotnictví je velice důležitá a jedna bez druhé by nemohla fungovat,“ sdělila náměstkyně ošetřovatelské péče Chrudimské nemocnice Radka Jandová.

Obor stále přináší novinky

„Obor stále přináší nějaké novinky, moderní přístupy, nové léky a materiály. Proto je nutné si neustále rozšiřovat znalosti. Cílem je co nejlepší péče o pacienty s využitím moderních postupů. To činí náš obor zajímavým,“ shrnula náměstkyně ošetřovatelské péče Chrudimské nemocnice.

„Vývoj ošetřovatelství odráží vývoj medicíny jako celku. Zároveň vnímám i rozdíly mezi generacemi. Ošetřovatelství jako takové je z mého pohledu stále stejné. Prioritou je zajistit pacientovi jeho potřeby,“ pravila náměstkyně ošetřovatelské péče Pardubické nemocnice Lucie Jánská.

„Obor se změnil velmi výrazně, podobně jako se změnila doba. Dnes umíme poskytnout mnohem kvalitnější péči, o které se nám v době, kdy jsem začínala, ani nezdálo. To samozřejmě klade vyšší nároky i na personál,“ sdělila náměstkyně ošetřovatelské péče Orlickoústecké nemocnice.

„Integrace moderních technologií a nových poznatků se v ošetřovatelství odráží asi nejvíce a přináší do praxe spoustu novinek, které se nás týkají nejen v oblasti vzdělávání, ale také v pomůckách a technickém vybavení. Důraz je stále více kladen na odbornost, ale především se výrazně změnilo postavení sester a jejich role v týmu zdravotnických pracovníků. Úloha nelékařského zdravotnického personálu se významně posunula i v rovině komunikace, kam spadá nejen podávání informací, instrukcí a edukace. V neposlední řadě se dnes sestry významně podílejí na nových způsobech vzdělávání svých budoucích kolegů, například formou mentoringu,“ shrnula náměstkyně ošetřovatelské péče Litomyšlské nemocnice.

„Sestrám přibývají kompetence. Do ošetřovatelství vstupuje více mužů. Studium se volně přenáší na vysoké školy,“ vyjmenoval manažer ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje.

 

Další aktuality

S chirurgickým robotem už se operuje

7. května 2024

V Pardubické nemocnici se na konci minulého týdne uskutečnila první operace využívající robotického operačního systému da Vinci Xi. Zdejší lékaři tak už například zvládli úspěšně odoperovat pokročilý nádor tlustého střeva. Samotná operace trvala přes pět hodin. Všichni čtyři pacienti, které chirurgové zatím operovali s pomocí robota, se rychle zotavují. Část už jich je v domácím léčení.

Běh pro miminka do dlaně

24. dubna 2024

Oddělení intermediární péče o novorozence Pardubické nemocnice se potřetí připojí k charitativní akci neziskové organizace Nedoklubko. Běh a procházka pro Miminka do dlaně podporuje rodiče předčasně narozených dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče 27 českých perinatologických center. Pardubičtí zdravotníci natočili video. Zúčastnit se může i veřejnost. Aktivní účastí v projektu mohou lidé podpořit vybrané perinatologické centrum.