Jak mohou pomáhat dobrovolníci v nemocnici?

Jak mohou pomáhat dobrovolníci v nemocnici?
27. června 2023
Jak mohou pomoci dobrovolníci v nemocnici? Ať už jde o nákup, četbu nebo hry, dobrovolník může být v mezích svých dovedností a schopností pro pacienta vítaným návštěvníkem a společníkem. „Většinou vykonávají činnosti, při kterých dělají společnost pacientům,“ uvádí koordinátorka dobrovolníků v Orlickoústecké nemocnici Jana Svojanovská.

Stát se dobrovolníkem je možné ve všech zařízeních Nemocnice Pardubického kraje. Základem dobrovolnické činnosti jsou individuální návštěvy, pravidelné a plánované skupinové aktivity nebo jednorázové aktivity. 

V současné době se dobrovolníci připravují na Den dobrovolnictví. Ten se uskuteční ve středu 28. června od 9 do 17 hodin v Klášterních zahradách v Chrudimi a bude se na něm prezentovat právě i Nemocnice Pardubického kraje.

 Široká veřejnost a studenti základních i středních škol se zde budou moci seznámit s tím, co to je dobrovolnictví, co obnáší a kde všude v Pardubickém kraji pomáhá. Během dne se tu setkají dobrovolníci, koordinátoři, organizace a jejich klienti, kterým dobrovolníci věnují část svého času a energie, a to bez nároku na finanční odměnu. Na místě se bude konat i sbírka potravin a oblečení. Nebude chybět ani bohatý kulturní program.

První půlrok vzájemné spolupráce

„Náplň dobrovolnické činnosti se odvíjí od potřeb a přání pacientů. Někdy může dobrovolník pomoct s nákupem, jindy si společně mohou číst, hrát různé hry nebo si povídat,“ nastínila Jana Svojanovská, která společně s dobrovolníky hodnotila v neformálním prostředí první půlrok vzájemné spolupráce.

 „Dobrovolníci působí na chirurgickém, neurologickém a interním oddělení Orlickoústecké nemocnice. Prošli náročnou cestou, a to nejen při prvních krůčcích v práci s pacienty. Velmi oceňují pomoc supervizora, který jim v mnoha ohledech pomáhá, aby byli dobře připraveni. A také, aby dokázali reagovat na situace, v nichž se ocitají,“ poznamenala koordinátorka dobrovolníků, kterou potěšilo i jejich poděkování směřované personálu Orlickoústecké nemocnice za pomoc, podporu a vstřícnost.

 

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.