„Jsme s vámi, buďte i nadále s námi.“ Zdravotníci děkují za podporu všem, kteří při pandemii pomáhali

„Jsme s vámi, buďte i nadále s námi.“ Zdravotníci děkují za podporu všem, kteří při pandemii pomáhali
18. června 2021
Pouze jednotky pacientů s covidem-19. To je aktuální situace na prahu léta v našich nemocnicích, které již fungují téměř v běžném režimu.

S přicházejícím létem si zasloužený odpočinek dopřejí i naši zdravotníci, které po celou dobu pandemie podporovala řada firem i jednotlivců. Všem jsme se snažili v průběhu roku poděkovat na našem facebookové profilu NPK a také na webových stránkách. Zvláštní poděkování patří také členům bezpečnostních složek a integrovaného záchranného systému i všem dobrovolníkům, kteří se péče o pacienty účastnili osobně a v nemocnicích vypomáhali zdravotníkům na covidových jednotkách i se zajištěním provozu oddělení a nemocnic.

Veškeré vaší pomoci si velice vážíme. Zaměstnanci Nemocnice Pardubického kraje připravili pro ty, kterým nebyl jejich úděl a osud pacientů lhostejný, poděkování, o které se s vámi chceme podělit:

Zaměstnanci Nemocnice Pardubického kraje by touto cestou rádi poděkovali za obrovskou podporu široké veřejnosti, která citlivě vnímala těžké chvíle, které jsme na našich pracovištích v uplynulých měsících kvůli pandemii covidu-19 prožívali. Nebylo to jednoduché pro nikoho z nás. Celá naše společnost a zdravotnictví se muselo přizpůsobit novým situacím a vyrovnat se se všemi náročnými a mnohdy bolestnými dopady, které tato nelehká doba přinesla do našich životů. Díky spoustě vašich vlídných slov, povzbudivých vzkazů, poděkování vděčných pacientů, jejich blízkých a široké veřejnosti se nám společně podařilo překonat ty nejtěžší chvíle. Mnozí ocenili naši práci slovy, jiní obrázkem, studenti natáčeli videa a dostávalo se nám i věcných a finančních darů nebo odměn ve formě dobrého jídla. Vážíme si všech projevů lidské sounáležitosti a pomoci, které se nám dostalo. Přejeme všem odpočinek, radost ze života a načerpání pozitivní energie. Jsme s vámi, buďte i nadále s námi.

Další aktuality

Výpadek žádankového systému na Covid-19

18. září 2020

Dnes dopoledne došlo k výpadku Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), ve kterém se nacházejí žádanky pacientů indikovaných k odběru na Covid-19. Systém NZIS funguje na celostátní úrovni a stejný problém tak řeší i jiná zdravotnická zařízení. Díky administrativě, kterou dělají odběrová místa v Pardubické a Litomyšlské nemocnici již den předem, jsou k dispozici seznamy pacientů evidovaných v systému, odbavování odběrů jde však pomaleji.