Konference zdravotníků NPK nabídla atraktivní témata a navštívil ji ministr Válek

Konference zdravotníků NPK nabídla atraktivní témata a navštívil ji ministr Válek
29. května 2023
Jaká je vize i skutečnost fungování urgentních příjmů? Proč je důležité věnovat pozornost seniorům a dlouhodobě nemocným? Jaká úskalí jsou spojená s poskytováním zdravotní péče? Jak vypadá ambulance bolesti z pohledu sestry? Nejen tato témata se probírala z různých úhlů pohledu na IV. ročníku Konference zdravotníků Nemocnice Pardubického kraje (NPK).

Tradice ošetřovatelských konferencí sahá v Pardubicích až k začátku milénia. Na Pardubické zdravotnické dny navázala v roce 2016 konference 5 nemocnic, 1 tým, která se konala pravidelně až do roku 2020, kdy se z důvodu pandemie zdravotníci setkat nemohli.

Zajímavý program konference

„Program konference byl velmi zajímavý. Podstatné bylo, že jsme se mohli po pauze zaviněné pandemií koronaviru znovu sejít,“ uvedl ředitel pro zdravotní služby a člen představenstva NPK Vladimír Ninger.

„Cílem této akce bylo poskytnout prostor pro výměnu zkušeností, odborných znalostí, postupů i úspěchů týkající se nejen ošetřovatelské péče,“ uvedl manažer ošetřovatelské péče NPK Oldřich Hošek, jehož potěšilo, že mezi účastníky byli nejen zaměstnanci všech pěti nemocnic sdružených pod značkou NPK, ale i odborníci z ostatních zdravotnických zařízení a škol.

Konferenci navštívil také ministr Válek

Přínos konference ocenil také stopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který se na konferenci zastavil v průběhu své návštěvy v Pardubickém kraji. „Děkuji všem, kteří se podílí na tom, že se zdravotnictví v Pardubickém kraji vyvíjí a posouvá. V mnoha směrech je jeho úroveň a kvalita vysoká. To se týká i spolupráce mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Možná se to přímo v místě tolik nevnímá, ale když člověk má možnost porovnávat regiony, tak to vidí,“ řekl Vlastimil Válek.

Ministr pak pokračoval na jednání do Pardubické nemocnice, kde se setkal s vedením Nemocnice Pardubického kraje a navštívil rozestavěný pavilon s urgentním příjmem. „Návštěva ministra zdravotnictví je pro vedení každého zdravotnického zařízení cennou příležitostí, jak prezentovat nemocnici, vize jejího rozvoje a řešit konkrétní problémy. Ať už jde o záležitosti úhradových mechanismů, vzdělávání lékařů nebo investic do zdravotnictví. Právě investice do rozvoje areálu pak byla náplní další části programu, kdy jsme pana ministra provedli stavbou nového pavilonu,“ uvedl generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Další aktuality

Pardubickou nemocnici čeká 9hodinové omezení provozu, 5.srpna připojí k distribuční síti nový pavilon

26. července 2023

V sobotu 5. srpna proběhne v Pardubické nemocnici od 8.00 do 17.00 plánovaná odstávka elektrické energie související s připojením budovy č. 1 (nový pavilon chirurgických oborů a urgentního příjmu) k distribuční síti. Dodávka elektrické energie bude v této době zajištěna pomocí náhradních zdrojů elektrické energie tak, aby byly s omezeními (popsanými dále) zachovány všechny provozy nemocnice. V čase odstávky bude pro příjem pacientů uzavřeno iktové centrum, kardiocentrum, úrazová chirurgie i porodnice, ta už od půlnoci ze čtvrtka na pátek. Otevřena nebude ani lékárna.