Litomyšlská nemocnice se připojí ke světovému týdnu glaukomu nabídkou preventivního vyšetření

Litomyšlská nemocnice se připojí ke světovému týdnu glaukomu nabídkou preventivního vyšetření
21. února 2023
Glaukom neboli zelený zákal je chronické onemocnění zrakového nervu, které, pokud se neléčí, vede k nevratnému poškození zraku až slepotě. Proto se oční oddělení Litomyšlské nemocnice připojuje ke Světovému týdnu glaukomu, který na tuto problematiku upozorňuje. Ve středu 15. března 2023 od 12.30 do 15.00 hodin tak oddělení nabídne široké veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření.

Čím dříve onemocnění zjistíme a léčíme jej, tím je větší naděje na zachování kvalitního zraku po celý život,“ upozorňuje primář očního oddělení Litomyšlské nemocnice Vladimír Líška na důležitost pravidelných preventivních vyšetření zraku.

Záludný glaukom

I v dnešní době patří zelenému zákalu druhé místo v příčinách slepoty na celém světě. Proč tomu tak je i v době, kdy je k dispozici kvalitní diagnostika, široká škála léků a rozvinutá operativa? „Hlavní příčinou je to, že glaukom zachytíme v již rozvinutém stádiu nemoci a pak je jeho léčba obtížná. Glaukom je totiž záludný v tom, že probíhá většinou bezpříznakově, nebolestivě a v době, kdy si pacient začne uvědomovat poruchu zraku, je pozdě,“ podotýká primář Líška. Vzniklé poškození zraku již nelze napravit a snahou lékaře je v těchto případech průběh nemoci, a tedy zhoršování zraku co nejvíce zbrzdit.

Jinak tomu je, pokud glaukom odhalíme v počátečních stadiích, kdy ještě nedošlo k poškození zraku,“ upozorňuje Vladimír Líška. Proto se oční lékaři při vyšetření pacientů na příznaky glaukomu zaměřují. Měření nitroočního tlaku a zhodnocení zrakového nervu patří k základním vyšetřením. Při zjištění vyššího nitroočního tlaku či podezřelých abnormalit na zrakovém nervu pak následují další podrobnější vyšetření.

Vyšetření pro veřejnost

Oční oddělení připravilo při příležitosti světového týdne glaukomu možnost bezplatného preventivního vyšetření nitroočního tlaku. Zájemci mohou přijít do glaukomové poradny očního oddělení Litomyšlské nemocnice (budova M, III. patro), a to ve středu 15. března 2023 od 12.30 do 15.00 hodin. Pokud lékaři zjistí vyšší nitrooční tlak, bude možné pro zájemce provést ihned či po objednání další speciální vyšetření se zaměřením na záchyt glaukomu.

Více o světovém týdnu glaukomu si můžete přečíst na www.glaucomaweek.cz. 

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.