Na Den glaukomu zdravotníci vyšetřili zrak téměř osmi desítkám pacientů. U jednoho objevili zelený zákal

Na Den glaukomu zdravotníci vyšetřili zrak téměř osmi desítkám pacientů. U jednoho objevili zelený zákal
22. března 2023
Postupné poškození zrakového nervu, které člověk ani nemusí zaznamenat, ale může vést až k oslepnutí. Glaukom, mezi veřejností známý také pod názvem zelený zákal, je záludné onemocnění, na které každoročně upozorňuje Světový týden glaukomu. Ten letos připadl na třetí březnový týden a osvětovou preventivní akcí se k němu připojilo také oční oddělení Litomyšlské nemocnice.

To uspořádalo ve středu 15. března Den glaukomu, na který dorazilo celkem 77 zájemců o preventivní vyšetření nitroočního tlaku. Zvýšený tlak zdravotníci zaznamenali u 12 pacientů, kteří následně podstoupili vyšetření u lékaře, jednoho pacienta pak ještě čeká další dovyšetření na záchyt zeleného zákalu.

Hlavní je onemocnění zachytit včas

U glaukomu jsou pravidelná preventivní vyšetření velmi důležitá. Toto onemocnění ve většině případů nebolí, zpravidla probíhá pomalu a asymptomaticky, tedy bez jakýchkoli příznaků,“ vysvětluje zástupce primáře očního oddělení Litomyšlské nemocnice Ondřej Hrbáček a pokračuje: „Zhoršení zrakových funkcí začíná v periferii zorného pole, které se pozvolna zužuje, takže člověk se na to adaptuje a problém nevnímá.“

Právě v tom, že onemocnění glaukomem člověk vůbec nemusí zaznamenat, tkví jeho záludnost. Pokud se však na glaukom přijde zavčasu, nemusí být nic ztraceno. „Většina pacientů je léčena konzervativně, to znamená aplikací kapiček,“ říká Ondřej Hrbáček. I u nich je ale potřeba dodržovat režim. „Někdy pacient nemá pouze jeden typ kapek, je tedy důležitá i edukace u pacienta, aby mezi jednotlivými kapkami byl alespoň pětiminutový rozestup, aby jedněmi kapkami nevyplavil ty druhé,“ doplňuje vrchní sestra očního oddělení Litomyšlské nemocnice Ilona Holubová. 

A jak často by tedy lidé měli navštívit očního lékaře? „Od 40. roku je vhodné chodit na preventivní prohlídky ideálně jednou za dva roky. Pokud mají lidé nějaké přidružené onemocnění, typicky například diabetes mellitus, měli by podstoupit vyšetření očního pozadí jednou za rok,“ dodává vrchní sestra očního oddělení.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.