Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelství

Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelství
12. května 2021
Všeobecné, dětské a praktické sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, zdravotní laboranti, radiologičtí asistenti, zdravotně sociální pracovníci, nutriční terapeuti… Náročnou práci všech, kteří se podílí na ošetřovatelské péči ve zdravotnických zařízení, připomíná každoročně Mezinárodní den sester a ošetřovatelství. Ten se po celém světě slaví právě 12. května.

Den poděkování všem, kteří se věnují tomuto obětavému povolání, připadá na datum narození Florence Nightingale – zakladatelky a průkopnice moderního ošetřovatelství a reformátorky nemocnic i veřejného zdravotnictví.

V průběhu pandemie si jistě mnoho lidí uvědomilo, jak náročná, odpovědná a potřebná ošetřovatelská práce je, “ říká manažerka ošetřovatelské péče Nemocnice Pardubického kraje Gabriela Medunová. „Zároveň nám tato nelehká doba ukázala, že v našich nemocnicích pracují profesionální a zodpovědné ošetřovatelské týmy, které si dovedou poradit za všech okolností. Za veškerou práci, nasazení, obětavost a příkladný přístup jim patří velké poděkování,“ dodává Gabriela Medunová.

Výrazem ocenění této práce je i cena Nadace Charty 77, která udělila Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost v letech 2020 – 2021 symbolicky všem sestrám.

Mezinárodní den sester a ošetřovatelství je ve světě připomínán od roku 1965, v České republice od 90. let. Nezávisle na pandemii byl loňský rok prohlášen Rokem sester a porodních asistentek, loni totiž uběhlo 200 let od narození Florence Nightingale.

Další aktuality

Výpadek žádankového systému na Covid-19

18. září 2020

Dnes dopoledne došlo k výpadku Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), ve kterém se nacházejí žádanky pacientů indikovaných k odběru na Covid-19. Systém NZIS funguje na celostátní úrovni a stejný problém tak řeší i jiná zdravotnická zařízení. Díky administrativě, kterou dělají odběrová místa v Pardubické a Litomyšlské nemocnici již den předem, jsou k dispozici seznamy pacientů evidovaných v systému, odbavování odběrů jde však pomaleji.