Naději na vyléčení infarktů, mozkových příhod nebo nádorů dávají vysoce specializovaná centra

Naději na vyléčení infarktů, mozkových příhod nebo nádorů dávají vysoce specializovaná centra
13. května 2021
Zkušení specialisté, nejmodernější vybavení a s tím související špičková péče o pacienty, ale i náročnější operace a diagnózy. I tak by se dala jednoduše popsat takzvaná vysoce specializovaná centra. Těch funguje v Nemocnici Pardubického kraje hned několik a v několika oborech. Čtyři z nich v letošním roce úspěšně obhájila své statuty, a od Ministerstva zdravotnictví tak opět získala zelenou pro léčbu pacientů, s jejichž obtížemi si ne každé pracoviště poradí.

Až čtyři stovky infarktů ročně

Jedním z těchto speciálních pracovišť je Komplexní kardiovaskulární centrum péče pro dospělé tvořené spoluprací mezi kardiologickým oddělením Pardubické nemocnice, Fakultní nemocnicí Hradec Králové a Kardiologickým centrem AGEL. „Díky tomu, že jsme vysoce specializované centrum, se můžeme starat o pacienty s akutními infarkty, s vážnou srdeční arytmií, s projevy těžkého srdečního selhání nebo o ty, kteří mají vady na srdečních chlopních,“ vysvětluje primář kardiologického oddělení Pardubické nemocnice Jan Matějka. Vedle těch nejzávažnějších problémů se však centrum věnuje i běžnějším onemocněním a provozuje také řadu specializovaných poraden, například pro vysoký krevní tlak nebo léčbu cholesterolu. Vzhledem k širokému spektru pacientů, o které se kardiovaskulární centrum stará, tak není překvapující vysoké číslo ošetřených. „V roce 2019 jsme přijali k hospitalizaci 4600 pacientů a v našich ambulancích jsme jich ošetřili 17 tisíc. Co se například infarktů týče, řešíme jich až 400 za rok,“ říká primář Matějka a dodává: „Rok 2020 bohužel přinesl nový fenomén, který na našem oddělení nyní řešíme ve velké míře, a tím jsou plicní embolie po prodělaném onemocnění covid-19.“

Při mozkové příhodě hraje roli především čas

Letos úspěšně obhájila svůj statut také centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem, tedy cévní mozkovou příhodou. Tato speciální pracoviště má Nemocnice Pardubického kraje hned dvě – na neurologických odděleních v Pardubické a v Litomyšlské nemocnici. Cílem těchto center je co nejčasnější zahájení léčby pacienta s tzv. mrtvicí. „Síť iktových center významně zlepšuje prognózu pacientů s mozkovou příhodou, protože čím dříve je pacientovi podána léčba na zprůchodnění mozkové tepny, tím lepší výsledek můžeme očekávat,“ říká primář neurologického oddělení Pardubické nemocnice Petr Geier. Léčba těchto pacientů v iktovém centru spočívá především v podání látky na ředění krve, která dovede rozpustit sraženinu v tepnách. „Principem léčby je naředit krev do takové míry, aby byla krevní sraženina rozpuštěna, odplavena a výsledné poškození mozkové tkáně bylo co nejmenší,“ vysvětluje primářka neurologického oddělení Litomyšlské nemocnice Věra Doležalová. Součástí léčby pacientů s mozkovou příhodou, která je třetí nejčastější příčinou úmrtí u nás, je i následná terapie a rehabilitace. Ta je nedílnou součástí práce neurologických pracovišť ve spolupráci s řadou dalších oddělení napříč nemocnicemi.

Individuální přístup ke každé pacientce

Onkogynekologické centrum Pardubické nemocnice je rovněž vysoce specializovaným pracovištěm, které se od roku 2016 zaměřuje na prevenci, diagnostiku i léčbu pacientek s onkologickým onemocněním ženských orgánů. „Díky modernímu vybavení a celé řadě špičkových přístrojů můžeme provádět speciální diagnostiku a samozřejmě následnou chirurgickou léčbu,“ vysvětluje přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Milan Košťál. Onkogynekologické centrum, které je jedním z 18 takových pracovišť v zemi, vyšetří ročně až 1500 žen a u zhruba 150–170 z nich provádí radikální chirurgickou léčbu. „Nejčastěji se jedná o nádorové stavy těla děložního nebo vaječníků,“ podotýká Milan Košťál a pokračuje: „Ať už se jedná o jakýkoli zákrok, vždy k němu přistupujeme individuálně. Pomocí moderních technologií, jako je například detekce tzv. sentinelové uzliny, tedy první uzliny, která bývá postižena nádorovými buňkami, se snažíme každou ženu uchránit před velkým zásahem, a zmírnit tak případné dopady.“ Stejně jako ostatní specializovaná centra, i to onkogynekologické následně všechny své pacientky po léčbě pravidelně sleduje ve specializovaných poradnách.

Další aktuality

Výpadek žádankového systému na Covid-19

18. září 2020

Dnes dopoledne došlo k výpadku Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), ve kterém se nacházejí žádanky pacientů indikovaných k odběru na Covid-19. Systém NZIS funguje na celostátní úrovni a stejný problém tak řeší i jiná zdravotnická zařízení. Díky administrativě, kterou dělají odběrová místa v Pardubické a Litomyšlské nemocnici již den předem, jsou k dispozici seznamy pacientů evidovaných v systému, odbavování odběrů jde však pomaleji.