Oční oddělení Litomyšlské nemocnice

Oční oddělení Litomyšlské nemocnice
23. března 2015
Oční oddělení v Litomyšli vniklo 1.11.1956, po otevření nového chirurgického pavilonu, pod vedením primáře MUDr. Jiřího Kavky. Od 1.1.2015 patří do skupiny Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Poskytuje oftalmologickou a konziliární péči pro pacienty východní části Pardubického kraje, bývalé okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí a část okresu Chrudim. Na očním oddělení pracuje 11 lékařů (v přepočtených úvazcích celkem 8,4) a 13 zdravotních sester.

Pracoviště se skládá z lůžkové části (9 lůžek), stacionáře (15 míst) a ambulantní části, kde se nachází všeobecná oční ambulance, glaukomová a sítnicová poradna, vyšetřovna OCT a perimetr. Ve všeobecné ambulanci se ročně ošetří více než 10 000 pacientů, o 24 hodinových pohotovostních službách je to přibližně 1 800 pacientů. Ve specializovaných poradnách (pro nemoci sítnice a pro zelený zákal) se ročně ošetři kolem 7 000 pacientů.

Poskytování kvalitní specializované oftalmologické zdravotní péče zabezpečují vysoce erudovaní lékaři pomocí moderních vyšetřovacích a záznamových přístrojů i analytických programů. Největším pomocníkem v diagnostice a sledování průběhu onemocnění sítnice i zeleného zákalu je nejmodernější optický koherenční tomograf (OCT), který poskytne lékaři velmi rychle kvalitní data. Ve sledování průběhu onemocnění zeleným zákalem nám od prosince 2014 významně pomáhá analytický program firmy Carl Zeiss, který zpracovává údaje z OCT a perimetru, porovná je s předchozími vyšetřeními a může, matematickou analýzou, určit pravděpodobnost postupu nemoci eventuálně účinnost léčby.

Z vyšetření je možné vytvořit podrobný report pro odesílající lékaře. V sítnicové poradně se provádí diagnostika a léčba nemocí sítnice. Z větší části jde o laserovou léčbu diabetické retinopatie, která může na delší dobu ochránit zrakové funkce nemocného oka. Až 90% všech operací připadá na operaci šedého zákalu, která se provádí pomocí moderních přístrojů malým řezem umožňujícím implantaci měkké nitrooční čočky. Ročně se provede cca 1200 operací šedého zákalu. Naše pracoviště má větší potenciál k těmto operacím, bohužel objemové korekce zdravotní péče, a to hlavně ze strany VZP to neumožňují. Proto je také dlouhá čekací doba na tuto operaci, zejména u pojištěnců VZP.

Na zákrokovém operačním sálku při všeobecné ambulanci se provádí kolem 500 kosmetických i nekosmetických zákroků, z toho zhruba 50 větších kosmetických výkonů. Výsledky naší práce jsou prezentovány na pravidelných seminářích pro spádové oční lékaře, ale také na republikových i mezinárodních konferencích.  

Prim. MUDr. Vladimír Liška, Ph.D.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.