Oční oddělení Litomyšlské nemocnice

Oční oddělení Litomyšlské nemocnice
23. března 2015
Oční oddělení v Litomyšli vniklo 1.11.1956, po otevření nového chirurgického pavilonu, pod vedením primáře MUDr. Jiřího Kavky. Od 1.1.2015 patří do skupiny Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Poskytuje oftalmologickou a konziliární péči pro pacienty východní části Pardubického kraje, bývalé okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí a část okresu Chrudim. Na očním oddělení pracuje 11 lékařů (v přepočtených úvazcích celkem 8,4) a 13 zdravotních sester.

Pracoviště se skládá z lůžkové části (9 lůžek), stacionáře (15 míst) a ambulantní části, kde se nachází všeobecná oční ambulance, glaukomová a sítnicová poradna, vyšetřovna OCT a perimetr. Ve všeobecné ambulanci se ročně ošetří více než 10 000 pacientů, o 24 hodinových pohotovostních službách je to přibližně 1 800 pacientů. Ve specializovaných poradnách (pro nemoci sítnice a pro zelený zákal) se ročně ošetři kolem 7 000 pacientů.

Poskytování kvalitní specializované oftalmologické zdravotní péče zabezpečují vysoce erudovaní lékaři pomocí moderních vyšetřovacích a záznamových přístrojů i analytických programů. Největším pomocníkem v diagnostice a sledování průběhu onemocnění sítnice i zeleného zákalu je nejmodernější optický koherenční tomograf (OCT), který poskytne lékaři velmi rychle kvalitní data. Ve sledování průběhu onemocnění zeleným zákalem nám od prosince 2014 významně pomáhá analytický program firmy Carl Zeiss, který zpracovává údaje z OCT a perimetru, porovná je s předchozími vyšetřeními a může, matematickou analýzou, určit pravděpodobnost postupu nemoci eventuálně účinnost léčby.

Z vyšetření je možné vytvořit podrobný report pro odesílající lékaře. V sítnicové poradně se provádí diagnostika a léčba nemocí sítnice. Z větší části jde o laserovou léčbu diabetické retinopatie, která může na delší dobu ochránit zrakové funkce nemocného oka. Až 90% všech operací připadá na operaci šedého zákalu, která se provádí pomocí moderních přístrojů malým řezem umožňujícím implantaci měkké nitrooční čočky. Ročně se provede cca 1200 operací šedého zákalu. Naše pracoviště má větší potenciál k těmto operacím, bohužel objemové korekce zdravotní péče, a to hlavně ze strany VZP to neumožňují. Proto je také dlouhá čekací doba na tuto operaci, zejména u pojištěnců VZP.

Na zákrokovém operačním sálku při všeobecné ambulanci se provádí kolem 500 kosmetických i nekosmetických zákroků, z toho zhruba 50 větších kosmetických výkonů. Výsledky naší práce jsou prezentovány na pravidelných seminářích pro spádové oční lékaře, ale také na republikových i mezinárodních konferencích.  

Prim. MUDr. Vladimír Liška, Ph.D.

Další aktuality

S chirurgickým robotem už se operuje

7. května 2024

V Pardubické nemocnici se na konci minulého týdne uskutečnila první operace využívající robotického operačního systému da Vinci Xi. Zdejší lékaři tak už například zvládli úspěšně odoperovat pokročilý nádor tlustého střeva. Samotná operace trvala přes pět hodin. Všichni čtyři pacienti, které chirurgové zatím operovali s pomocí robota, se rychle zotavují. Část už jich je v domácím léčení.

Běh pro miminka do dlaně

24. dubna 2024

Oddělení intermediární péče o novorozence Pardubické nemocnice se potřetí připojí k charitativní akci neziskové organizace Nedoklubko. Běh a procházka pro Miminka do dlaně podporuje rodiče předčasně narozených dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče 27 českých perinatologických center. Pardubičtí zdravotníci natočili video. Zúčastnit se může i veřejnost. Aktivní účastí v projektu mohou lidé podpořit vybrané perinatologické centrum.