Oddělení soudního lékařství v Pardubicích má od policie další významné ocenění

Oddělení soudního lékařství v Pardubicích má od policie další významné ocenění
28. června 2023
Oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice získalo další významné ocenění od Policie České republiky. „Šlo o čestný odznak ředitele Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy za významný přínos k plnění poslání a úkolů tohoto útvaru,“ řekl primář oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice Pavel Toupalík. Ten zároveň obdržel medaili Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. A to za dlouhodobou aktivní spolupráci.

Ocenění za přípravu a vzdělávání

„Toto ocenění bereme jako ohodnocení naší práce orgány činnými v trestním řízení, pro které pracujeme. Velmi nás těší a ceníme si ho,“ sdělil primář oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice.

V tomto případě jde především o ocenění za přípravu a vzdělávání budoucích policejních vyšetřovatelů a techniků. „Při praktické části výuky se jedná o demonstraci pitvy, aby měli budoucí policejní vyšetřovatelé a technici představu o tom, jak nálezy vypadají v praxi. Děláme s nimi i různé cvičné úkony, které mají pro policii velký význam, jako je například kriminalistická daktyloskopie. To je velmi rychlá a jednoduchá metoda k bezpečnému zjištění identity osoby,“ podotkl Pavel Toupalík.

Pro primáře soudního lékařství Pardubické nemocnice nejde o první ocenění tohoto typu. Poprvé získal bronzovou medaili od Krajského ředitelství policie Pardubického kraje v roce 2015, o pět let později už to byla medaile stříbrná. V roce 2022 obdržel bronzovou plaketu přímo z policejního prezidia za výbornou spolupráci. Zásluhu na těchto úspěších má podle jeho slov celé oddělení. „Je to snad známka toho, že pracujeme dobře a že si toho policie váží,“ usmíval se primář.

Spolupráce napříč republikou

S policií oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice spolupracuje velmi úzce, a to napříč celou republikou. „Pro policii poskytujeme rovněž kompletní toxikologický servis pro osoby živé. To znamená, že například u řidičů vyšetřujeme přítomnost alkoholu, drog a podobně. Toxikologická vyšetření děláme i v případě úmrtí,“ vysvětlil primář oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice s tím, že samotné toxikologické analýzy se zpracovávají v toxikologické laboratoři Pardubické nemocnice.

Oddělení soudního lékařství posuzuje také úmrtí osob zemřelých náhlou smrtí, kdy je potřeba vyloučit nebo potvrdit případný trestný čin. „Samozřejmě provádíme i pitvy všech osob násilně zemřelých, ať už se jedná o vraždy, sebevraždy, intoxikaci nebo dopravní nehody,“ řekl Pavel Toupalík.

Kolem 1400 pitev ročně

Pokud vyvstane podezření na účast další osoby, policie nařizuje soudní pitvu. Spolupráce mezi námi a policií je pak velmi úzká, protože jezdíme na místo činu, provádíme vypracování znaleckého posudku, účastníme se úkonů trestního řízení, rekonstrukcí trestných činů a tak dále,“ shrnul primář soudního oddělení Pardubické nemocnice, které se řadí mezi největší pracoviště svého druhu v České republice.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.