Rozvoj nemocnic? Stavební i technologický, a především dlouhodobý, říká jejich ředitel

Rozvoj nemocnic? Stavební i technologický, a především dlouhodobý, říká jejich ředitel
30. června 2023
Za poslední tři roky se v krajských nemocnicích podařilo dokončit nejeden velký stavební projekt, jenom v letošním roce už to byla modernizace intenzivní péče ve Svitavské nemocnici a finišuje také stavba pardubického pavilonu s urgentním příjmem. Nemocnice obměňují přístrojovou techniku a pořizují nejen nové přístroje, ale třeba i postele pro pacienty. Společnosti, která existuje devátým rokem, se daří i ekonomicky. Jaké jsou její aktuální výzvy a plány do budoucna? Na to jsme se zeptali generálního ředitele a předsedy představenstva TOMÁŠE GOTTVALDA.

O nemocnicích se v poslední době hovoří především v souvislosti se stavebním boomem. Bude pokračovat?

Nemocnicím se ve spolupráci s Pardubickým krajem daří dobře čerpat evropské dotace. Dokončili jsme pro kraj tolik kapacitně potřebnou budovu nové psychiatrie v Pardubicích, druhou psychiatrii, která prošla rekonstrukcí už v roce 2015, máme ve Svitavské nemocnici.

Vloni se v Ústí nad Orlicí otevřel pavilon s urgentním příjmem, druhý stavíme v Pardubicích. Na jaře letošního roku se podařilo zmodernizovat prostory intenzivní péče a ARO ve Svitavské nemocnici. Stavební ruch je patrný téměř všude. Například v Litomyšli aktuálně probíhá adaptace části podkroví a přístavba výtahu a schodiště pavilonu interny.

Do nemocnic investujeme společně s Pardubickým krajem postupně. Připravují se dlouhodobé rozvojové plány, na které navazují jednotlivé projektové studie, abychom byli připraveni na další dotační příležitosti.

Pro ilustraci. Jakmile se uvede do provozu nový pavilon v Pardubické nemocnici, bude třeba řešit, co s uvolněnými prostory po odděleních, která se do budovy přesunou. Už teď se tak situací zabýváme, plánujeme a připravujeme materiály, abychom mohli rychle zareagovat. Takže ano, nejen stavební rozvoj našich nemocnic bude pokračovat i v budoucnu.

Říkáte nejen stavební rozvoj. Jaký další máte na mysli?

Jenom mezi lety 2019 a 2022 se nám podařilo obměnit zdravotnickou techniku a vybavení z programu návazné péče v celkovém úhrnu přes půl miliardy korun. Osmdesát procent nákladů kryla dotace z evropských zdrojů, ale zbývajících dvacet procent investice hradila nemocnice ze svého. Pořídilo se nové vybavení do všech nemocnic, přístroji na radiodiagnostiku počínaje (CT, rezonance nebo rentgeny…), obměnou více než šedesáti procent lůžkového fondu nemocnic konče. Nové vybavení najdete na operačních sálech, v laboratořích nebo třeba transfúzních stanicích. A mohl bych pokračovat dál, protože obměna a nákupy nových technologií pokračují i letos. Úplnou novinku představuje chirurgický robot na operační sály do nově vznikajícího pavilonu v Pardubicích. Robotická chirurgie je rozhodně jedním z trendů moderní péče například o onkologické pacienty. V Pardubicích jej budou používat operační týmy chirurgů, urologů a gynekologů.

Zmínil jste urgentní příjmy. Jeden z nich už je rok v provozu v Orlickoústecké nemocnici. Jak si takříkajíc „sedl“ tamní provoz?

Jako každá nová věc, i urgentní příjem potřebuje svůj čas. V tomhle konkrétním případě jde o poměrně velkou změnu. Pacienti i zdravotníci si zvykají na nový způsob fungování a každá skupina má svou představu. V poslední době se tak setkáváme s tím, že pacient přijde na urgentní příjem a domnívá se, že se mu zde dostane okamžité=urgentní péče za každých okolností. Z nepochopení tak vznikají zbytečné konflikty.

Princip urgentního příjmu je založen na třídění pacientů, tzv. triáži, která určuje prioritu péče u každého akutního pacienta tak, aby se každému dostalo adekvátního vyšetření a ošetření v bezpečném časovém rozmezí.

Urgentní příjmy v Pardubickém kraji, tedy jak v Pardubické, tak i Orlickoústecké nemocnici, využívají či budou využívat Manchester Triage System, který má dvacetiletou tradici a spolehlivě funguje k třídění desítek milionů pacientů ročně na urgentních příjmech po celém světě. V rámci prvotního kontaktu s recepcí urgentního příjmu provede speciálně vyškolený zdravotník triáž pomocí jednoduchých otázek na příznaky onemocnění nebo úrazu. S podporou informačního systému nemocnice potom na základě doplňujících údajů zařadí akutního pacienta do kategorie určující závažnost stavu a maximální dobu do vyšetření lékařem.

V nových pavilonech však nejsou jen urgentní příjmy, nebo ano?

Ne, v Orlickoústecké nemocnici jsme do jedné budovy centralizovali intenzivní a urgentní péči a v Pardubicích najdou pacienti v novém pavilonu kromě urgentního příjmu také operační obory jako chirurgie, ortopedie, traumatologie či neurochirurgie. K dispozici zde budou nové operační sály a na ně navazující provozy jako intenzivní péče, ARO nebo třeba centrální sterilizace.

Probrali jsme technologický i stavební rozvoj, urgentní příjmy… máte ještě nějaké další novinky?

Činíme dlouhodobé kroky i z pohledu plánované elektronizace zdravotnictví. V návaznosti na jednotný klinický informační systém, který propojil pacientské databáze všech našich pěti nemocnic, si dokážeme vyměňovat informace napříč celou společností. Propojené jsou i výstupy zobrazovacích metod. Pacient, kterého rentgenovali v jedné nemocnici, tak nemusí na stejné vyšetření v případě, že ho přeloží do jiné naší nemocnice. Lékaři si snímek jednoduše zobrazí.

Postupně spouštíme online objednávání, první na řadě jsou naše transfúzní oddělení, která bychom chtěli všechna zapojit do konce letošního roku. Postupně se přidávají ambulance a poradny nebo předporodní kurzy.

Naše nemocnice byla také první v Česku, která měla jako první k dispozici CT s umělou inteligencí. Snažíme se tedy držet krok s moderní medicínou a poskytovat u nás v kraji špičkovou zdravotní péči. To se nám daří i díky tomu, že je nemocnice ekonomicky stabilní. Kromě efektivního využívání dotačních titulů jsme totiž schopni investovat do rozvoje zdravotní péče i vlastní finanční prostředky.

Téměř sedmdesát procent obratu společnosti tvoří personální náklady. Zdá se, že zaměstnanci jsou veliké aktivum. Jak se vám daří je získávat a udržet?

Zaměstnanci jsou dokonce nejdůležitější aktivum. Získat je není lehké a udržet také ne. Konkurence je vysoká a práce v nemocnici náročná. Velmi si proto vážím práce, kterou naši zaměstnanci odvádějí při péči o naše pacienty.

Zaměstnance se snažíme mimo jiné udržet prostřednictvím pravidelného a dlouhodobého růstu mezd. Od roku 2015 jsme zvýšili mzdové tarify v rozmezí od 57 % po 81 %, přičemž minimální nárůst ve zdravotnických profesích tvořil 64 %. Nejlepším zdrojem nových zaměstnanců jsou jednak reference těch stávajících, a jednak konkrétní zkušenosti z prostředí, třeba ze stáže či praxe.  V našich nemocnicích to je více než 60 % případů. Ve zbytku je třeba investovat do náboru a stabilizace. Pryč jsou doby, kdy se na práci ve zdravotnictví stála fronta. Získat nového zaměstnance dnes stojí velké úsilí a také peněz.

Začínáme už u studentů, a to jak na středních, tak vysokých školách. Dobré zkušenosti máme s vyšší odbornou školou v Ústí nad Orlicí, která výrazně pomohla zlepšit tamní situaci v ošetřovatelském personálu. Máme navázanou aktivní spolupráci s vysokými školami, ať už jde o zdravotnické, nebo lékařské fakulty. Snažíme se jít s dobou a sledovat trendy. Kromě běžných cest využíváme sociální sítě, chceme být vidět, jezdíme na veletrhy, podporujeme kvalitní studentské závěrečné práce, nabízíme individuální stáže. Studenti u nás mohou získat stipendia. V ostatních případech spolupracujeme s personálními agenturami, profesionálními headhuntery, máme vlastní akreditovaný vzdělávací kurz pro sanitáře. Na exponované pozice pak vypisujeme náborové příspěvky.

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.