Rozvoj rehabilitačního lůžkového oddělení Litomyšlské nemocnice

Rozvoj rehabilitačního lůžkového oddělení Litomyšlské nemocnice
23. listopadu 2013
Jako součást iktového centra, jehož statut získala Litomyšlská nemocnice k 1. 1. 2012, bylo v prostorách interního pavilonu zřízeno lůžkové rehabilitační oddělení s dvaceti lůžky (nachází se v 1. patře – pod interním oddělením). Vedle rehabilitačního lůžkového oddělení v Pardubické krajské nemocnici je tak jediné v Pardubickém kraji a slouží pro pacienty iktového centra, neurologie a JIP i pro pacienty po totálních endoprotézách. O možnosti přijímání pacientů s jinými diagnózami je stále intenzivně jednáno se zdravotními pojišťovnami.

Během pobytu na rehabilitačním oddělení pacient absolvuje vyšetření rehabilitačním lékařem, který stanovuje rehabilitační plán po dobu pobytu – fyzioterapie, ergoterapie, logopedická péče, psychologické vyšetření a terapie, vč. podpůrných rozhovorů pro pacienty a dle potřeby i rodiny. Součástí komplexní péče je i spolupráce se sociální pracovnicí, nutriční terapeutkou.V případě potřeby je k dispozici i protetik, který dle indikace lékaře vyhotovuje individuálně vyráběné pomůcky ke zlepšení soběstačnosti a mobility pacienta. Součástí terapie je možnost absolvování fyzikální terapie – elektroléčba, magnetoléčba, vodoléčba, zejména pro pacienty po totálních endoprotézách cvičení v bazénu velmi výrazně zlepšuje celkový efekt terapie.Před propuštěním je dle stavu pacienta rozhodnuto o vybavení pacienta pomůckami typu nástavců na WC, sedaček do a na vanu, do sprchy a dalších.

Na rehabilitačním oddělení máme vytvořenu zásobu těchto pomůcek, které je možno pacientovi ihned při propuštění vydat, aniž by musel po propuštění sám pacient nebo rodina složitě tyto pomůcky shánět v různých prodejnách zdravotnických potřeb nebo lékárnách. V případě, že se jedná o pomůcky, které je nutno schvalovat revizním lékařem je pacient kontaktován po propuštění, zda byla jeho pomůcka schválena a zda je možno si na našem oddělení také přímo vyzvednout.

Za podpory vedení nemocnice se podařilo oddělení plně vybavit oddělení polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi, pacienti oddělení mají k dispozici pomůcky typu francouzských holí, chodítka různých typů, mechanické vozíky, které pacientovi velmi usnadňují sebepéči a celkovou pohyblivost. S pacientem je v průběhu pobytu nacvičováno používání těchto pomůcek, nacvičovány běžné denní činnosti tak, aby pacient po propuštění byl schopen za spolupráce s rodinou částečně zvládat sebeobsluhu v domácím prostředí.

Rehabilitační oddělení bude v nejbližší době vybaveno novými přístroji určenými pro terapii pacientů zejména po cévních mozkových příhodách. Jedná se o přístroje, které jsou také součástí vybavení oddělení v rámci iktového centra a které velmi výrazně přispějí k dalšímu zvýšení kvality péče v Litomyšlské nemocnici. Jejich pořizovací cena je řádově 7 mil. korun. Oddělení je i nadále průběžně dovybavováno různými pomůckami vč. polohovacích tak, aby péče o pacienta mohla být komplexní ve všech směrech a pacient z našeho oddělení odcházel v mezích možností soběstačný, poučený a byl vybaven tím, co usnadní péči a celkovou soběstačnost.

Propuštění z našeho oddělení je možné u pacientů po cévních mozkových příhodách v případě, že to jejich stav dovoluje propustit přímo domů do domácí péče nebo v případě, že stav vyžaduje další terapii dlouhodoběji překladem do rehabilitačního ústavu. U pacientů po totálních endoprotézách je možno propuštění z našeho oddělení pouze do domácí péče či možné doporučit lázeňskou léčbu.

Prim. MUDr. Markéta Tušlová

Další aktuality

Prosincový provoz v Nemocnici Pardubického kraje – omezení zatím platí

30. listopadu 2023

Navzdory v médiích deklarované názorové shodě mezi premiérem a lékaři v Nemocnici Pardubického kraje zatím omezení v provozu trvají, a to do doby, než dojde k uzavření dohody na celostátní i regionální úrovni. Všem pacientům se za komplikace způsobené turbulentním vývojem situace omlouváme a prosíme je v následujících dnech o trpělivost a pochopení. Konkrétní informace budeme průběžně aktualizovat na webových stránkách jednotlivých nemocnic i prostřednictvím dalších oficiálních komunikačních kanálů.

O dopadech novely jednali zástupci kraje a nemocnice na Ministerstvu zdravotnictví

24. listopadu 2023

Zástupci Nemocnice Pardubického kraje a Pardubického kraje se na MZČR účastnili jednání ve věci novely zákoníku práce. Cílem setkání s řediteli legislativních odborů MZČR a MPSV bylo upozornit na problémy, s nimiž se v důsledku aktuální i připravované podoby zákoníku práce budou potýkat zejména malé nemocnice. Účastníci schůzky se domluvili na vzájemné spolupráci při pokračování legislativního procesu novelizace zákoníku práce.