Ukrajinští uprchlíci se učí česky. Někteří už projevili zájem o práci

Ukrajinští uprchlíci se učí česky. Někteří už projevili zájem o práci
11. května 2022
V Nemocnici Pardubického kraje začal kurz Základy českého jazyka pro cizince, který je určen pro ukrajinské uprchlíky. „Oslovili jsme ty, které jsme měli v evidenci jako potenciální uchazeče o zaměstnání v Nemocnici Pardubického kraje. Přihlásilo se nám 10 zájemců. První lekce se jich zúčastnilo šest – jeden lékař, čtyři zdravotní sestry a jedna ošetřovatelka,“ uvedla vedoucí Odboru vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje Alena Němečková.

„První lekce se podle našeho názoru vydařila. Účastníci kurzu byli velmi aktivní a někteří už projevili zájem o zaměstnání v Nemocnici Pardubického kraje,“ sdělila vedoucí odboru vzdělávání.

Kurz Základů českého jazyka pro cizince pořádá Pardubická nemocnice ve spolupráci s Centrem andragogiky. „Celkem půjde o 12 lekcí. Jsou v plánu třikrát týdně po dobu 90 minut,“ upřesnila Alena Němečková a dodala, že kurz potrvá do konce května.

Cílem je rychlé osvojení jazykových znalostí a dovedností, a to nejen v běžných životních situacích. „Naší snahou je, aby účastníci kurzu získali rovněž základy komunikace v oblasti jejich budoucí odbornosti a specializace, tedy ve zdravotnickém prostředí,“ konstatovala vedoucí Odboru vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje.

Na kurzu mohou zájemci získat i základní vhled do života v České republice. „Pokusíme se jim v kostce přiblížit také důležité kulturní, společenské a historické reálie, které jsou nezbytné pro všeobecný přehled a pochopení jazyka,“ podotkla Alena Němečková.

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, předchozí znalost českého jazyka není nezbytně nutná. „Hlavním jazykem výuky je čeština, ale v případě potřeby lektorka hovoří rusky a má rovněž základy ukrajinštiny,“ řekla vedoucí Odboru vzdělávání Nemocnice Pardubického kraje.

„Ukrajinu jsem v minulosti navštívila a můj tatínek zde za první republiky působil jako voják, konkrétně na Zakarpatské Ukrajině. Byla jsem i v Rusku, takže trochu znám tamní poměry. Mou hlavní motivací však byla snaha pomoct ukrajinským uprchlíkům v těžké životní situaci,“ vysvětila lektorka Ladislava Čermáková z Centra andragogiky v Hradci Králové.

„Z kurzu mám zatím velmi dobré dojmy. Je vidět, že všichni zájemci mají velkou snahu naučit se jazyk,“ poznamenala lektorka. „Asi největší problémy dělá účastníkům slovosled ve větě a samozřejmě hláska ř či spojení několika hlásek dohromady, například ve slově čtvrtek nebo srpen,“ doplnila Ladislava Čermáková.

„Jazyk je pro nás složitý hlavně v tom, že je sice hodně podobný ukrajinštině, ale význam někdy bývá jiný,“ upozornili účastníci kurzu, kteří jsou nemocnici vděční za to, že dostali možnost jej navštěvovat.  „Jsme opravdu moc rádi a děkujeme za to. Kurz se nám líbí a snažíme se, abychom se byli schopni v co nejkratší čase domluvit a rozumět v češtině. Ale úplně nejraději bychom se, upřímně řečeno, co nejdříve vrátili domů, kde máme svoje rodiny, partnery, rodiče, blízké,“ uzavřeli účastníci kurzu Základy českého jazyka pro cizince.

Další aktuality

Konference zdravotníků NPK nabídla atraktivní témata a navštívil ji ministr Válek

29. května 2023

Jaká je vize i skutečnost fungování urgentních příjmů? Proč je důležité věnovat pozornost seniorům a dlouhodobě nemocným? Jaká úskalí jsou spojená s poskytováním zdravotní péče? Jak vypadá ambulance bolesti z pohledu sestry? Nejen tato témata se probírala z různých úhlů pohledu na IV. ročníku Konference zdravotníků Nemocnice Pardubického kraje (NPK).

Děkujeme našim sestřičkám za jejich obětavou práci

12. května 2023

V den výročí narozenin zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové, tedy 12. května, se každoročně slaví Mezinárodní den sester. Obětavé práce zdravotních sestřiček si vážíme i v Nemocnici Pardubického kraje. Sestry a ostatní zdravotnický personál stojí vždy v centru dění poskytování péče, protože role každého jednotlivého člena ošetřovatelského týmu je v systému zdravotní péče nezastupitelná a významná.