O Litomyšlské nemocnici

V současné době Litomyšlská nemocnice, ve které pracuje 560 zaměstnanců, disponuje téměř 250 lůžky, ročně ošetří přes 266 tisíc pacientů a provede skoro 4 tisíce plánovaných a neplánovaných operací.

Nemocnice má kromě 18 oddělení také detašované pracoviště ve Svitavách, a to pracoviště mamodiagnostické, které se specializuje na komplexní diagnostiku chorob prsu, a funguje zde také Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem.

V Litomyšlské nemocnici zároveň sídlí centrála a dispečink Dopravní zdravotní služby, která zajišťuje transporty pacientů ve východní části regionu.