V Litomyšlské nemocnici byl dokončen projekt obnovy přístrojového vybavení

V Litomyšlské nemocnici byl dokončen projekt obnovy přístrojového vybavení
31. října 2015
V Litomyšlské nemocnici byl dokončen projekt obnovy a modernizace přístrojového vybavení spolufinancovaný Evropskou unií.

Výzva č. 39. Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa - 2. Rozvoj městských a venkovních oblastí, oblast podpory - 2.2  rozvoj měst.

Projekt s názvem „Litomyšlská nemocnice, a.s. - obnova přístrojové-ho vybavení oddělení lůžkové a intenzivní péče“, registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/39.01372  byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci realizace projektu proběhla v roce 2015 významná modernizace a obnova nemocničního přístrojového vybavení zejména v oblasti resuscitační a intenzivní péče, radiodiagnostiky a standardní lůžkové péče. Realizací projektu bylo zajištěno zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel moderní úrovní léčby v souladu se současnými medicínskými trendy.

Další aktuality

Společné komuniké Pardubického kraje, Nemocnice Pardubického kraj a lékařského odborového klubu

19. dubna 2024

Na základě dohody hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a předsedy Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martina Engela se ve čtvrtek 18. dubna uskutečnilo společné jednání vedení kraje a Nemocnice Pardubického kraje se zástupci LOK jednotlivých nemocnic. V průběhu jednání byly debatovány všechny požadavky lékařů.

Na Den glaukomu si v Litomyšlské nemocnici nechalo zkontrolovat oči na sedm desítek zájemců

5. dubna 2024

Možnost nechat si vyšetřit oči v rámci Světového týdne glaukomu využilo 13. března na očním oddělení Litomyšlské nemocnice na sedmdesát zájemců. Zdravotníci čtyřem pacientům diagnostikovali nejčastěji se vyskytující zelený zákal otevřeného úhlu a zahájili léčbu. U šestnácti lidí zachytili podezření na zelený zákal ke sledování. U dalších dvou lidí zdravotníci identifikovali šedý zákal.