Aktuality

Litomyšlská nemocnice nacvičovala evakuaci

Litomyšlská nemocnice nacvičovala evakuaci

15. července 2014

Těsně před devátou hodinou propukl na rehabilitačním lůžkovém oddělení cvičný požár. Pracovníci oddělení oznámili tuto skutečnost vrátnici a začali neprodleně před pavilon evakuovat chodící pacienty, kterých v té chvíli bylo na oddělení šest. Hasiči od přijetí výzvy byly u požáru do pěti minut, okamžitě ho lokalizovali a uhasili. Následně evakuovali i tři nechodící pacienty na lehátku, v posteli a v sedačce. Nácviku, který trval zhruba čtyřicet minut, se taktéž zúčastnily dvě jednotky dobrovolných hasičů z Litomyšle a jedna jednotka z Dolního Újezdu. Smyslem cvičení bylo ověření si postupů a vzájemné součinnosti při případné nutnosti ostrého zákroku.

Litomyšlská nemocnice získala certifikát kvality

Litomyšlská nemocnice získala certifikát kvality

13. května 2014

V uplynulých dnech proběhlo v Litomyšlské nemocnici akreditační šetření. Litomyšlská nemocnice je první nemocnicí v Pardubickém kraji, která úspěšně absolvovala šetření dle novelizovaných standardů. Akreditační šetření je náročný proces, kterým nemocnice prokazuje splnění všech požadavků a standardů, které garantují kvalitu péče i bezpečí pacientů. Audit byl proveden metodou „stopař". Auditoři hovořili s lékaři, s nelékařskými zdravotnickými pracovníky i s provozními zaměstnanci. Zkoumali návaznost, bezpečnost a kvalitu poskytované péče. Spojená akreditační komise, o.p.s. (SAK) vydala Litomyšlské nemocnici, a.s. „Certifikát o udělení akreditace".

Akreditační šetření v Litomyšlské nemocnici

Akreditační šetření v Litomyšlské nemocnici

17. dubna 2014

Ve dnech 14. a 15. dubna proběhlo v Litomyšlské nemocnici, a.s. akreditační šetření. Audit byl proveden metodou „stopař". Auditoři hovořili s lékaři, s nelékařskými zdravotnickými pracovníky i s provozními zaměstnanci. Zkoumali návaznost, bezpečnost a kvalitu poskytované péče. Auditoři Spojené akreditační komise, o.p.s. provedli audit dle akreditačních standardů pro nemocnice se závěrem doporučit nemocnici udělit akreditaci. Litomyšlská nemocnice se tak připojí k dalším dvěma nemocnicím v Pardubickém kraji, které již akreditačním šetřením úspěšně prošly.

Projekt modernizace iktové jednotky se chýlí ke konci

Projekt modernizace iktové jednotky se chýlí ke konci

15. dubna 2014

Jsou tomu již tři roky, co se Litomyšlská nemocnice rozhodla k podání žádosti o dotaci na modernizaci iktové jednotky, tedy neurologické jednotky intenzivní péče. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje podala nemocnice v březnu 2011 žádost na Ministerstvu zdravotnictví a následovalo více než půlroční čekání na rozhodnutí ministerstva. V prosinci 2011 vyhodnotilo MZČR projekt Litomyšlské nemocnice jako jeden z nejlépe připravených (v bodovém hodnocení se umístila na 4. místě mezi 31 projekty modernizací iktových a velký cerebrovaskulárních center z celé republiky) a to i přesto, že s tímto typem projektu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) neměli pracovníci nemocnice do té doby žádné zkušenosti.

Rozvoj rehabilitačního lůžkového oddělení Litomyšlské nemocnice

Rozvoj rehabilitačního lůžkového oddělení Litomyšlské nemocnice

23. listopadu 2013

Jako součást iktového centra, jehož statut získala Litomyšlská nemocnice k 1. 1. 2012, bylo v prostorách interního pavilonu zřízeno lůžkové rehabilitační oddělení s dvaceti lůžky (nachází se v 1. patře – pod interním oddělením). Vedle rehabilitačního lůžkového oddělení v Pardubické krajské nemocnici je tak jediné v Pardubickém kraji a slouží pro pacienty iktového centra, neurologie a JIP i pro pacienty po totálních endoprotézách. O možnosti přijímání pacientů s jinými diagnózami je stále intenzivně jednáno se zdravotními pojišťovnami.