Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) Litomyšlské nemocnice tvoří lůžková část (oddělení intenzivní péče) a dále část anesteziologická (na centrálních operačních sálech a jednotkách postanestetické péče) a ambulantní.

Vedení a kancelář