Biochemie
Kontakt na oddělení
461 655 451

Oddělení klinické biochemie (OKB) Litomyšlské nemocnice zajišťuje pro lůžková a ambulantní pracoviště nemocnice klinicko-biochemická vyšetření biologického materiálu, jako je krev, moč, mozkomíšní mok, stolice a další tělesné tekutiny. Výsledky laboratorních testů pomáhají ošetřujícímu lékaři v jeho rozhodování při stanovení diagnózy nebo posouzení zdravotního stavu pacienta a při nasazení a vedení účinné terapie. Tyto služby jsou poskytovány také pro zdravotnická zařízení mimo nemocnici.
Oddělení zajišťuje 24hodinový nepřetržitý provoz.
OKB provádí vyšetření pro samoplátce a pro veterinární účely. Cena za vyšetření pro tyto účely je dána počtem bodů uvedených v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Aktuální cena bodu je určena zdravotnickým zařízením.

 

Vedení a kancelář