Biochemie
Kontakt na oddělení
461 655 451

Oddělení klinické biochemie (OKB) Litomyšlské nemocnice zajišťuje vyšetřování vzorků biologického materiálu, jako je krev, moč, stolice, mozkomíšní mok nebo tělní výpotky. Výsledky laboratorních testů pomáhají ošetřujícímu lékaři v jeho rozhodování při stanovení diagnózy nebo posouzení zdravotního stavu pacienta a při nasazení a vedení účinné terapie. Oddělení zajišťuje 24hodinový nepřetržitý provoz.

Provádíme vyšetření pro samoplátce a pro veterinární účely. Cena za vyšetření se odvíjí od aktuální ceny za bod. OKB je držitelem osvědčení auditu II NASKL při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v rámci programu zvyšování kvality ve zdravotnictví. Oddělení se nachází v přízemí budovy P.

Přístrojové vybavení

  • Analyzátor morfologického vyšetření moče UF – 1000i
  • Analyzátor pro kvalitativní a semikvantitativní vyšetření moče URISYS 2400
  • Analyzátor glykovaného hemoglobinu HPLC Tosoh G7
  • Glukozový analyzátor Biosen C_line Clinic
  • Imunochemický analyzátor Immulite 2000 XPi
  • UVNIS spektrofotometr Specord 50 Plus
  • Imunochemický analyzátor Cobas e 411
  • Elektroforetický analyzátor Interlab G26
  • Analyzátor acidobazické rovnováhy ABL 90 FLEX
  • Modulární analytický systém Cobas 6000

Vedení a kancelář