Centrální operační sály

Centrální operační sály

E-mailová adresa
saly.lin@nempk.cz

Centrální operační sály (COS) tvoří uzavřený komplement, jehož jádrem jsou 3 operační sály s přilehlými místnostmi. Jsou rozděleny na sál čistý, břišní – pohotovostní a superaseptický – kostní.
COS zajišťují operativu pro chirurgické oddělení, ortopedické oddělení, oční oddělení a gynekologické oddělení.

Vybavení operačního sálu umožňuje provádět široké spektrum výkonů. V případě chirurgického oddělení se jedná například o širokou škálu laparoskopických výkonů, břišní chirurgii, operace varixů, malé operační výkony a další. V případě traumatologie jsou to osteosyntézy bérce, hlezna, nohy, pažní kosti, předloktí, ruky, femorální hřebování, dlahy DHS a PFN. Dále se na COS provádí také ortopedické operace jako totální výměny kolenních a kyčelních kloubů, plastiky kolenních vazů, artroskopie, malé ortopedické výkony a jiné. Vybavení COS umožňuje provádět také gynekologické operace, jako jsou laparoskopické výkony, hysterektomie či diagnostické výkony u sterility. V neposlední řadě jsou zde prováděny i výkony očního oddělení, například operace katarakt, trabekulektomie, iridektomie či perforační poranění oka v případě oftalmologických operací.

Vedení a kancelář