Centrální sterilizace

Centrální sterilizace

Úkolem centrální sterilizace je předsterilizační příprava, balení, sterilizace a výdej materiálu. Centrální sterilizace zajišťuje veškerou sterilizaci pro centrální operační sály, ostatní oddělení v nemocnici a externí zákazníky. Oddělení je od roku 2017 pravidelně úspěšně certifikováno dle ČSN EN ISO 13485/ 2016. Obě oddělení, centrální operační sály a centrální sterilizace, která jsou spojena v jeden organizovaný celek, jsou po stránce personální i technické schopna zabezpečit i velmi náročné chirurgické zákroky.

Centrální sterilizace v Litomyšlské nemocnici byla v roce 1995 jednou z prvních centrálních sterilizací v republice. V roce 2003 byla dovybavena prokládacími sterilizátory Sterivap 669 a myčkou MIELE, v roce 2019 byl zakoupen nový parní sterilizátor o objemu 160 litrů a prokládací myčka nástrojů, čímž se navýšila naše provozní kapacita.

Základní nabídka služeb

  • dekontaminace
  • předsterilizační příprava
  • balení zdravotnických prostředků
  • sterilizace

Recepce

Tel. +420 461 655 276

Provozní doba: 6.00–22.00 hodin

Vedení a kancelář