Gynekologické oddělení Litomyšlské nemocnice zajišťuje kompletní spektrum operativy odpovídající současným standardům. Velkou část malých operačních zákroků provádíme ambulantně nebo v rámci takzvané jednodenní chirurgie. Takto jsou řešeny i operace na děložním čípku včetně prekanceróz – metodou LOOP. Světový trend k minimálně invazivní chirurgii sledujeme již léta. Tímto způsobem je v současné době operována hysteroskopicky či laparoskopicky více než polovina pacientek (polypy, myomy, cysty, mimoděložní těhotenství). V posledních letech je stále častěji laparoskopicky odstraňována i děloha (lapararoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie). Tento trend k maximálně šetrným výkonům vede u ženy ke snížení pooperačních bolestí a zkrácení doby hospitalizace. Pacientkám s inkontinencí moči jsou prováděny závěsné operace. Diagnostika a léčba sterility je u nás prováděna v kompletním spektru.

V případě nutnosti další specializované péče spolupracuje gynekologické oddělení Litomyšlské nemocnice především s gynekologicko-porodnickým oddělením Pardubické nemocnice a gynekologickou poliklinikou ve FN Hradec Králové, případně s dalšími špičkovými pracovišti v republice. Ve spolupráci s těmito odbornými pracovišti je zajištěna péče o naše pacientky v oblasti léčby neplodnosti i o onkologické pacientky, a to především na podkladě dlouholeté zkušenosti s odborníky, založené již na osobních vztazích. Čekací lhůta na velké operace je maximálně 1 měsíc (závisí na typu výkonu).

Vedení a kancelář