Interna
Recepce
461 655 202

Interní oddělení Litomyšlské nemocnice poskytuje diagnosticko-terapeutickou péči pacientům s interními chorobami. Oddělení je umístěno v budově interního pavilonu označené písmenem I. Pavilon je rozčleněn na dvě patra a suterén, přičemž ambulance interních oborů a JIP se nacházejí v suterénu, lůžkové interní oddělení ve druhém patře. Standardní oddělení je rozděleno na dvě poloviny, a to zvlášť pro muže a pro ženy. Kompletní rekonstrukce interního oddělení a ambulancí proběhla v roce 2015.

Od 1. 12. 2011 jsou na interním oddělení hospitalizováni také pacienti s kožními chorobami v rámci společného lůžkového fondu. Péče je zajištěna stálým kožním konziliářem.

Vedení a kancelář