Klinická psychologie

Klinická psychologie

Ambulance klinické psychologie v Litomyšlské nemocnici nabízí psychologické služby dospělým a dospívajícím (od 16 let) v těchto oblastech:

 1. Krizové a specifické intervence:

 • provázení pacienta v tíživé životní situaci
 • podpůrné psychoterapeutické vedení
 • pomoc při zvládání aktuální krize
 1. Diagnostická činnost:

 • vyšetření základních osobnostních rysů včetně případné psychopatologie a podílu psychiky na etiologii somatických obtíží
 • vyšetření kognitivních funkcí (např. paměti, pozornosti, intelektu, myšlení)
 • komplexní psychologické vyšetření na doporučení lékaře k posudkovým účelům (neprovádíme soudněznalecký posudek)

 1. Systematické psychoterapeutické vedení:

 • střednědobá a dlouhodobá ambulantní péče zaměřená na postupné změny v prožívání, chování, tělesném fungování a vztazích pacienta
 • nácvik relaxace a imaginace
 • práce s úzkostnými, depresivními nebo psychosomatickými obtížemi, vztahovými problémy a dalšími oblastmi prožívání
 1. Podpůrné psychoterapeutické vedení:

 • podpora příznivé adaptace pacienta na životní změnu

Terapeutické zaměření: Kognitivně behaviorální terapie (KBT).
V tuto chvíli je péče bezúhradně poskytována pojištěncům VZP, ZPMV, ČPZ, VoZP, ZP Škoda a Revírní bratrská.

Vedení a kancelář