Transfuzní oddělení Litomyšlské nemocnice odebírá krev dárcům pouze na základě jejich předchozího objednání, a to každý den. V pondělí, středu a čtvrtek jsou plazmaferetické odběry, v úterý dárci plné krve a pacienti na autotransfuze, v pátek dárci plné krve. V případě urgentního nedostatku krve pracovníci hematologicko-transfuzního oddělení kontaktují a zvou dárce telefonicky.


AKTUÁLNĚ PRO DÁRCE

Odběry plné krve i plazmaferézy provádíme dle objednání za podmínek uvedených níže:
 • Dobrý aktuální zdravotní stav – v případě počínajících příznaků virózy, při nachlazení, rýmě, kašli a při naměření zvýšené teploty nebude odběr umožněn. Prosíme, abyste v případě výskytu výše uvedených příznaků na transfuzní oddělení vůbec NECHODILI!

Děkujeme za ochotu pomoci našim pacientům!


Podmínky odběru

 • věk 18–65 let
 • váha nad 50 kg
 • zcela zdráv

Podstatné body z „Dotazníku dárce“

 • večer před odběrem nejíst tučná jídla a nepít alkohol
 • nechodit při viróze
 • nechodit 6 měsíců po invazivním zákroku (operace, úraz, vyšetření zažívacího traktu…)
 • nechodit 1 týden po vytržení zubu
 • nechodit 1 měsíc po přisátém klíštěti
 • nechodit, pokud se v rodině či v okolí vyskytuje přenosné infekční onemocnění
 • nechodit při pobytu v exotických oblastech s výskytem malárie (1 rok)

Celý dotazník pro dárce krve je ke stažení v zde.

Objednávání

Dárci se mohou k odběru krve objednat telefonicky na čísle +420 461 655 436 (po 14. hodině na telefonu +420 461 655 434).

Prvodárci mohou v odběrové dny plné krve přijít bez objednání v době 6.30–8.30.

Transfuzní oddělení provádí plazmaferetické odběry. Kritéria pro dárce plazmy jsou stejná jako pro plnou krev. Je ovšem vhodné, aby dárce byl v průběhu předchozích 6 měsíců negativní na předepsané testy infekčních markerů (HIV, HBsAg, HCV). Neměl by to tedy být prvodárce, ale dárce plné krve, který daroval v posledních 6 měsících plnou krev. Tím máme také ověřeno, že má dárce dobrý žílní přístup k odběru a netrpí kolapsy. Interval mezi darováním je následující:

 • plná krev – 1 měsíc – plazmaferéza
 • plazmaferéza – 14 dní – plná krev
 • plazmaferéza –14 dní – plazmaferéza

Provozní doba transfúzního oddělení

pondělí 6.30–13.00 (na základě objednání první pondělí v měsíci do 15:30) plazmaferézy
úterý 6.30–9.00 dárci krve 
středa 6.30–13.00 plazmaferézy
čtvrtek 6.30–13.00 plazmaferézy
pátek 6.30–9.00 dárci krve

Nabízíme

Dárce je vyšetřen laboratorně a výsledky jsou zhodnoceny lékařem. V případě dodatečně zjištěných patologických laboratorních hodnot jsou výsledky odeslány dárci k došetření u praktického lékaře, případně je pozván do hematologické ambulance. Provádíme odběry dárkyním pro gynekologa či plánované odběry pro praktické lékaře.

Nabízíme poradenství v rámci našich odborných schopností, konzultace či objednání v jiných odborných ambulancích.

Dárce obdrží občerstvení před odběrem i po odběru a stravenky v hodnotě 150 Kč.

V případě nezodpovězených otázek kdykoliv zavolejte či napište na uvedenou e-mailovou adresu. Děkujeme všem současným i budoucím dárcům za ochotu a velkorysost, s kterou pomáháte pacientům.


Informace pro potenciální dárce kostní dřeně

Na našem oddělení je možný odběr vzorku k zařazení do registru dárců kostní dřeně.

Co k tomu potřebujete ?

 1. Zdravotní stav a chování, které je vyžadováno od dárce krve.
 2. Na HTO vás proškolí kvalifikovaná osoba.
 3. Vyplníte přihlášku do Českého národního registru dárců kostní dřeně (ke stažení).
 4. Vyplníte se školitelem informovaný souhlas (ke stažení).
 5. Odběr 1 zkumavky 5ml krve (EDTA).
 6. Odběr do 35 let.

Nad 35 let je možné darování po zaplacení sponzorského daru Nadaci kostní dřeně v hodnotě 1 500,- Kč. Důvodem je drahé vyšetření, které není placeno z veřejného zdravotního pojištění.

Kdy?

Od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 14.00 hodin (event. v době darování krve či plazmy).

Objednání na telefonním čísle + 420 461 655 436 do 14.00 hodin, po 14. hodině na čísle +420 461 655 438, případně je možné zapsání do objednávkového sešitu přímo na recepci HTO.

Více informací se dozvíte také zde.