Hematologicko-transfuzní

Hematologicko-transfuzní

E-mail oddělení

hto.lin@nempk.cz

Hematologicko-transfuzní oddělení Litomyšlské nemocnice (HTO) se skládá hematologické ambulance, transfuzního oddělení a laboratoří. 

Hematologická ambulance se zaměřuje na diagnostiku a léčbu poruch krvetvorby, poruchy srážlivosti krve a vyšetření trombofilního stavu. Pacienti s nutností onkologické léčby jsou zasíláni na vyšší klinické pracoviště. Součástí hematologické ambulance je i obezitologická poradna s návazností na nutričního terapeuta.

Transfuzní oddělení zajišťuje dvakrát týdně odběry plné krve (úterý a pátek), třikrát týdně odběry plazmaferézy (pondělí, středa, čtvrtek) a výrobu a distribuci transfúzních přípravků a krevních derivátů.

HTO provozuje čtyři laboratoře, a to hematologickou, zajišťující vyšetření krevního obrazu, kostní dřeně, retikulocytů a punktátů, koagulační, jež se zabývá vrozenými a získanými poruchami srážlivosti krve, dále virologickou, která zajištuje vyšetření infekčních markerů u dárců krve, a imunohematologickou. Ta vyšetřuje krevní skupiny, provádí zkoušky kompatilbility transfuzních přípravků a screening protilátek.

Vedení a kancelář