Infekční diagnostika

Infekční diagnostika

Úkolem oddělení infekční diagnostiky Litomyšlské nemocnice je především rozpoznání příčiny infekčních onemocnění. Pokud se přesně diagnostikuje původce infekce, potom lze testovat i citlivost nebo rezistenci na antibiotika, antimykotika anebo antivirotika. To znamená, že léčba bude cílená a nikoliv empirická.

V současnosti máme pro zjištění způsobu léčby celou řadu zcela nových metod. Jako pokroková laboratoř třetího tisíciletí používáme novodobou kultivační bakteriologii, imunologické chemiluminiscenční testy a navíc molekulární genetiku patogenů. Především kultivační bakteriologie se na našem oddělení vyznačuje mimořádným pokrokem. Je postavena na kamerovém odečítání, které umožňuje mnohem preciznější možnost odečítání kolonií a jejich následnou identifikaci, ale i testování antibiogramů s plně odpovědným rozhodnutím, jakou antibiotickou léčbu má pacient dostat. 

Antibiogram je vyhodnocený softwarově i s detekcí fenotypové rezistence. Instrumentace je pomocí middleware v komplexním systému a také má plnou dokumentaci v PACS, takže je i zpětně k dispozici. Mimo jiné pokrokové výhody slouží k průkazu bakteriálních infekcí spojených se zdravotnickou péčí, protože vyhledává a signalizuje shodné bakteriální kmeny. Možnost vyhledání v PACS nemá dosud žádná laboratoř v kraji.

Oddělení infekční diagnostiky je držitelem osvědčení o registraci NASKL (Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při  ČLS JEP) a je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZČR. Je držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL a certifikátu Externí hodnocení kvality správné diagnostiky.

Kontakt

  • Výsledky bakteriologie:  +420 461 655 426
  • Výsledky imunologie, PCR: +420 461 655 416
  • Příjem materiálu: +420 461 655 418

(Pacientům výsledky telefonicky nesdělujeme. Výjimkou jsou výsledky anonymního vyšetření po sdělení domluveného hesla.)

Pracovní doba

  pondělí–pátek sobota neděle a svátky
Pracovní doba 6.30–15.30
do 17.00 služba jedné laborantky
odběry: 7.00–14.00 hodin
7.00–15.30 7.00–13.00
Příjem materiálu do 16.30 do 15.00 do 12.30

Příjem materiálu a vzorků a jejich expedice se nachází v budově F (1.NP).

Vedení a kancelář