Lůžková část oddělení zajišťuje péči zejména pacientům po cévních mozkových příhodách a po náhradách kloubů. O pacienty lůžkové části se stará rehabilitační tým složený z rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psychologa, logopeda, sociální pracovnice, zdravotních sester a ošetřovatelského personálu. Součástí lůžkové stanice, která čítá 20 lůžek, jsou cvičebny fyzioterapeutů, cvičebna ergoterapeuta, mechanoterapie, kde jsou umístěné přístroje pro roboticky asistovanou rehabilitaci:

  • Armeo (funkční terapie horních končetin s využitím motivační zpětné vazby)
  • Zebris ( dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory)
  • Erigo (robotická technologie pro vertikalizaci a nácvik chůze)
  • sytém MOTOmed pro pasivní i aktivní procvičování horních a dolních končetin
  • motorová dlaha na ramenní klouby, kyčelní a kolenní klouby
  • rotoped

Pacienti lůžkové části využívají vodoléčebných a elektroterapeutických procedur. Ve spolupráci s protetikem pomáháme zvolit vhodnou protetickou pomůcku, ergoterapeut navrhne vhodnou kompenzační pomůcku dle individuálních potřeb pacienta. Pomůckou je pacient vybaven přímo na oddělení nebo obdrží poukaz od lékaře při propuštění.

Staniční sestra: Růžena Roušarová, DiS.

Vedoucí lékař

MUDr. Petr Štourač

staniční sestra

Růžena Roušarová, DiS.

umístění

budova M, 3. patro

telefon

+420 461 655 405

Informace pro návštěvy

Návštěvy pacientů jsou možné denně od 14.00 do 17.00 hodin.